Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Ostatki Słowian na południowym brzegu Morza Bałtyckiego. Wystawa z Kluk w Warszawie

Ostatki Słowian na południowym brzegu Morza Bałtyckiego. Wystawa z Kluk w Warszawie

Wystawa o Słowińcach w Warszawie

Jakie codzienne zajęcia wykonywali Słowińcy? Jak wyglądały edukacja i zabawy dzieci? W jakich domach żyli i mieszkali? 22 plansze z fotografiami będącymi dokumentacją ich życia,można zobaczyć w stolicy.

 

Wystawę plenerową „Nazywano ich Słowińcami, czyli przywracanie pamięci” można zobaczyć w Warszawie przy gmachu Biblioteki Głównej Szkoły Głównej Handlowej. Ekspozycję przygotowało Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, oddział Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. W ubiegłym roku prezentowano ją w Gdańsku, potem w Gdyni i Łebie.

 

Kim byli Słowińcy?

Wystawa jest poświęcona Słowińcom, ludności powstałej – jako pewna szczególna kategoria Kaszubów – w procesie interakcji społecznych zachodzących na terenie Pomorza. Wystawa zachęca do publicznej refleksji nad regionalną pamięcią i tożsamością, do wspólnego namysłu nad trudną historią małych ojczyzn. Składa się z 22 plansz z fotografiami codziennego życia Słowińców, pracy, uroczystości wiejskich, wydarzeń rodzinnych, edukacji i zabawy dzieci, a także budownictwa słowińskiego, czyli chałup, budynków gospodarczych, pieców i piwnic, które teraz, w części zachowane w miejscu pierwotnej lokalizacji, w części przenoszone na stare siedliszcza, tworzą Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach. Wystawa uwzględnia również kadry z ekspozycji muzealnych ożywianych w okresie letnim prezentacją zajęć, jakie niegdyś wykonywali Słowińcy.

 

 

Wystawa w stolicy

Wystawa zostanie na terenie SGH w Warszawie do końca marca 2018 r. Dzięki staraniom Oddziału Warszawskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego, trafiła w mury Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zachęca zatrzymujących się przy niej studentów, pracowników uczelni i mieszkańców Warszawy do wspólnego namysłu nad trudną historią regionów i społeczeństw.

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.