Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Orłowski: „Decyzja o komercjalizacji szpitala w Słupsku była słuszna i podjęta zgodnie z przepisami”. Prokuratura umorzyła śledztwo

Orłowski: „Decyzja o komercjalizacji szpitala w Słupsku była słuszna i podjęta zgodnie z przepisami”. Prokuratura umorzyła śledztwo

Budynek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku

Prokuratura Okręgowa w Słupsku umorzyła śledztwo w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w spółkę prawa handlowego. Zarzuty poseł Prawa i Sprawiedliwości Jolanty Szczypińskiej okazały się bezpodstawne.

 

– Decyzja Zarządu Województwa Pomorskiego o zmianie formy prawnej potwierdzona uchwałą Sejmiku Województwa  Pomorskiego była właściwa zarówno pod względem merytorycznym, jak i prawnym – tłumaczy Maciej Laszkiewicz, zastępca dyrektora Departamnetu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. – Przeprowadzenie komercjalizacji przyczyniło się do usprawnienia zarządzania szpitalem i jego finansami. Brak jakichkolwiek uchybień potwierdziła ostatnio prokuratura. Po ponad rocznym śledztwie, przesłuchaniu prawie 60 świadków, zgromadzeniu 1000 kart oraz dwóch opiniach powołanych biegłych, śledztwo zostało umorzone wobec niestwierdzenia znamion czynu zabronionego. Oznacza to, że zarzuty zostały uznane za bezzasadne – kontynuuje Laszkiewicz.

 

Zarząd Województwa Pomorskiego podjął dobrą decyzję

Tak całą sytuację komentuje Paweł Orłowski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego odpowiedzialny za politykę zdrowotną regionu: „Pomimo że płynność finansowa szpitala nie była zagrożona, to jego przekształcenie w spółkę prawa handlowego zdecydowanie usprawniło zarządzanie. Podejmowane decyzje o przekształcaniu szpitali w spółki nie miały tylko wymiaru finansowego. Celem było usprawnienie organizacji i zarządzania oraz umożliwienie jeszcze większego ich rozwoju.  Cały proces przekształcenia szpitala w Słupsku odbył się w oparciu o przepisy prawne, tj. ustawę o działalności leczniczej, kodeks spółek handlowych czy ustawę o rachunkowości. Prokuratura nie dopatrzyła się żadnych uchybień i nieścisłości. To potwierdza, że wszystkie procedury zostały dochowane, a decyzja Zarządu Województwa Pomorskiego z 2015 r. była słuszna”.

– Dziwi mnie zachowanie pani poseł Szczypińskiej i pana Jaworskiego, którzy nie biorą pod uwagę opinii biegłych i decyzji prokuratury i w rozmowie z Radiem Gdańsk zapowiedzieli zażalenie na umorzenie śledztwa. Prokuratura po wielu miesiącach skrupulatnej pracy śledczych potwierdziła, że nasza decyzja była zgodna z prawem. Ciągłe ataki na szpital i kolejne doniesienia wyglądają na ewidentne działanie polityczne i chęć zwrócenia na siebie uwagi. Z pewnością nie są to działania na rzecz dobra pacjentów. Szpital powinien pacjentów leczyć, a nie wciąż udowadniać przed prokuraturą, że wszystkie zarzuty są bezpodstawne – kontynuuje wicemarszałek Orłowski.

 

Śledztwo umorzone

Prokuratura badała czy nie doszło do podjęcia niezasadnej, nieprzygotowanej merytorycznie i prawnie decyzji o przekształceniu przez członków Zarządu Województwa Pomorskiego. Śledczy analizowali także czy dyrektor szpitala oraz członkowie Zarządu Województwa Pomorskiego nie przekroczyli uprawnień przy ustalaniu wartości majątku szpitala. Sprawdzano też poprawność i rzetelność rocznego sprawozdania finansowego za 2014 r. oraz czy nie doszło do naruszania przez zarząd szpitala prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Jak na łamach „Głosu Pomorza” poinformował Jacek Korycki, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Słupsku, śledztwo zostało umorzone wobec niestwierdzenia znamion czynu zabronionego.

 

Po co była komercjalizacja?

Komercjalizacja szpitala to przekszatłcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę leczniczą. Nowa formuła organizacyjno-prawna pozwoliła na usprawnienie zarządzania spółką oraz wprowadziła czytelny podział odpowiedzialności.

Chodziło przede wszystkim o efektywniejszy sposób zarządzania, przejrzystą gospodarkę finansową dotyczącą zarządzania spółką i jej funkcjonowania. Ponadto, możliwość rozszerzenia świadczeń zdrowotnych oraz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych z tytułu udzielanych świadczeń zdrowotnych poza kontraktem z NFZ. Spółka miała też większą możliwość pozyskania inwestorów zewnętrznych.

Poza tym utworzona na bazie szpitala spółka stała się wiarygodnym partnerem na rynku medycznym i finansowym. Miała lepszą oceną wiarygodności przez firmy leasingowe, partnerów w biznesie, banki i inne instytucje finansowe. Dzięki temu szpital jako spółka może swobodnie dysponować majątkiem trwałym. Dało to możliwość wynajmu i dzierżawy powierzchni, poszukiwania partnerów do zagospodarowania nieużywanego majątku oraz obciążania hipotecznego pod kredyty inwestycyjne np. wkład własny m.in. do projektów unijnych rozwijających usługi szpitala.
 

Proces przebiegał bez zastrzeżeń

– Przekształcenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością od początku było przygotowywane bardzo dokładnie. Zarząd Województwa Pomorskiego i zarząd szpitala dochowali najwyższej staranności, aby proces przekształcenia odbył się zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami prawa. Dane i informacje finansowe są wielokrotnie sprawdzane i weryfikowane, mając świadomość, iż będą potem stanowiły podstawę do funkcjonowania powstałej spółki. O prawidłowości procesu świadczy chociażby brak uwag ze strony prawno-sądowej (KRS), podatkowej (US), finansowej (biegli rewidenci) oraz kontrolnej. Jak widać takie samo zdanie ma również prokuratura, która nie dopatrzyła się uchybień w tym postępowaniu – wyjaśnia Maciej Laszkiewicz.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.