Opłaty środowiskowe

Opłaty środowiskowe to opłaty, które zobowiązani są wnosić przedsiębiorcy lub osoby prywatne, za korzystanie ze środowiska. Chodzi tu m.in. o wypuszczanie do atmosfery gazów czy pyłów, odprowadzanie ścieków lub czerpanie wodny z ujęć powierzchniowych lub głębinowych. Opłatę środowiskową należy również uiścić za składowanie odpadów. Co ważne, zgodnie z ustawą, wnoszenie opłat środowiskowych obowiązuje także osoby fizyczne, które korzystają ze środowiska.

Stawki opłat środowiskowych są każdego roku ogłaszane w obwieszczeniu Ministra Środowiska. Wysokość opłat należy jednak wyliczyć samemu w oparciu o odpowiednie formularze. Termin płatności ustalany jest do końca marca każdego roku. Płatność należy dokonać na konto urzędu marszałkowskiego właściwego dla miejsca zarejestrowania korzystania ze środowiska.

W województwie pomorskim sprawy związane z opłatami środowiskowymi rozpatrywane są albo w Gdańsku albo w Słupsku, zależnie od powiatu. W 2018 r. do budżetu województwa z tytułu opłat środowiskowych wpłynęło 63 961,40 zł.

Opłaty środowiskowe i statystyka – Biuletyn Informacji Publicznej