Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Ograniczenia dla wodniaków na Pętli Żuławskiej

Ograniczenia dla wodniaków na Pętli Żuławskiej

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wydanym komunikacie żeglugowym poinformował o ograniczonym czasie pracy śluz na Nogacie i Szkarpawie. Dotyczy to obiektów w Gdańskiej Głowie, Białej Górze, Szonowie, Rakowcu i Michałowie. W tym roku godziny otwarcia śluz są inne niż to było w latach poprzednich. A mianowicie śluzy pracują w godzinach od 9:00 do 17:00. W weekendy należy dokonać zgłoszenia u operatora z 12-godzinnym wyprzedzeniem.

Zarówno środowiska żeglarskie, jak i samorządowe zwróciły się z prośbą do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku o zmianę pracy obiektów hydrotechnicznych, w tym zrezygnowanie z obowiązku wcześniejszego powiadamiania zamiaru śluzowania w soboty, niedziele i święta. Apel w tej sprawie został również wystosowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego, który od wielu lat aktywnie wspiera działania na rzecz rozwoju infrastruktury żeglarskiej i poprawy warunków nawigacyjnych na szlakach wodnych. Swoje oświadczenie w sprawie funkcjonowania śluz na Pętli Żuławskiej i pochylni na Kanale Elbląskim do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Polskie Wody, wystosowali senatorowie RP z województwa pomorskiego i warmińsko – mazurskiego, którym są bliskie sprawy wodniaków na ww. akwenach. 

Poniżej treść oświadczenia: