Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Kuchnia
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/e70d285d-fcfa-4173-ba78-fb7c9c730927-1.jpg Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania: Rozwój turystyki i krajoznawstwa w województwie pomorskim w roku 2018

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania: Rozwój turystyki i krajoznawstwa w województwie pomorskim w roku 2018

Leżące na biurku segregatory z aplikacjami i grantami, kalkulator, długopis

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert pod nazwą: „Rozwój turystyki i krajoznawstwa w województwie pomorskim w roku 2018"

 

Warunkiem przystąpienia do niniejszego konkursu jest złożenie oferty konkursowej za pośrednictwem serwisu witkac.pl oraz w formie papierowej, w postaci wydruku oferty wypełnionej we wskazanym wyżej serwisie.

UWAGA: Złożenie oferty tylko w jednej formie – albo elektronicznej albo papierowej – będzie traktowane jako brak złożenia oferty!

Termin składania ofert (w obydwu formach – zarówno elektronicznej, jak i papierowej) upływa 19 lutego 2018 r. o godzinie 15.45.

Oferty w formie papierowej należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: KONKURS „Rozwój turystyki i krajoznawstwa w województwie pomorskim w roku 2018″ – NIE OTWIERAĆ!”

 • bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, w godzinach 7.45-15.45

lub

 • bezpośrednio w sekretariacie Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Długi Targ 1-7, 80-928 Gdańsk, w godzinach 7.45-15.45

lub

 • wysłać pocztą na adres korespondencyjny:
  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
  Departament Turystyki
  ul. Okopowa 21/27
  80-810 Gdańsk

UWAGA: O zachowaniu terminu złożenia oferty w formie papierowej decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Oferty w formie papierowej przesyłane za pośrednictwem poczty muszą wpłynąć do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przed upływem wskazanego wyżej terminu.

Do pobrania:

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.