Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/8f14d37f-005c-4595-91e5-3ae0f4c26f2b-19-scaled.jpg Ogłoszenie o konkursie na utworzenie Klubów Integracji Społecznej

Ogłoszenie o konkursie na utworzenie Klubów Integracji Społecznej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na utworzenie Klubu Integracji Społecznej prowadzącego zajęcia zgodnie z opracowanym w projekcie Wzorcem Nowego profilu usług reintegracyjnych.

Wyłonione organizacje pozarządowe i podmioty będą prowadzić zajęcia reintegracyjne. W ramach konkursu dofinansowane zostaną maksymalnie 32 nowe Kluby Integracji Społecznej utworzone na terenie 6 województw. 

Termin składania dokumentów upływa 29 kwietnia 2019 r.

Więcej szczegółów znaleźć można na stronach Ministerstwa: