Ogłoszenia / komunikaty

Wyniki naboru w otwartych konkursach ofert „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2023”

14.03.2023

Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwały nr 265/436/23 oraz 266/436/23 w sprawie zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych województwa pomorskiego obejmujących wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w zakresie otwartych konkursów ofert „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2023 – wsparcie zadań dotacją od 40 000 zł”  oraz „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2023 – wsparcie zadań dotacją do 40 000 zł” wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa pomorskiego na rok 2023.

Do pobrania