Ogłoszenia / komunikaty

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji w 2023 roku zadań publicznych Samorządu Województwa Pomorskiego

28.04.2023

Zarząd Województwa Pomorskiego, w dniu 27 kwietnia 2023 podjął Uchwałę Nr 456/449/23 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji w 2023 roku zadań publicznych Samorządu Województwa Pomorskiego obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej. Uchwała nr 456/449/23 wraz z listą podmiotów, którym udzielona zostanie dotacja oraz lista ofert odrzuconych stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia

Do pobrania