Ogłoszenia / komunikaty

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2024

28.03.2024

Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 409/536/24 z dnia 28 marca 2024 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2024 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Do pobrania