Ogłoszenia / komunikaty

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2023 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

17.01.2023

Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 59/421/23 z dnia 17 stycznia 2023 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2023 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Do pobrania