Ogłoszenia / komunikaty

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych na terenie województwa pomorskiego w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych

14.06.2022

Zarząd Województwa Pomorskiego, Uchwałą nr 614/361/22 z dnia 14 czerwca 2022 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych na terenie województwa pomorskiego  w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych – prowadzenie mieszkania wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną w Gminie Sierakowice w ramach projektu pn. „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w trybie konkursowym, 84,28% EFS, 15,72% budżet państwa.

Oferty należy składać elektronicznie w systemie Witkac.pl do dnia 07 lipca 2022 r. do godz. 15:45 oraz

– w formie papierowej  do dnia 08 lipca 2022 r. w Kancelarii Ogólnej do godz. 15:45 lub nadać za pośrednictwem poczty polskiej

– lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-puap

Do pobrania