Ogłoszenia / komunikaty

Ogłoszenie konkursu na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych w zakresie działalności na rzecz wzmacniania aktywności obywatelskiej

03.03.2021

Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 199/229/21 z 2 marca 2021 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania „Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych z zakresu zadań publicznych określonych w Programie Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 w zakresie wzmacniania aktywności obywatelskiej w obszarach: integracja i pomoc społeczna, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; promocji i organizacji wolontariatu; działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3”.

 

Do pobrania: