Ogłoszenia / komunikaty

Konkurs ofert na realizację zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2021 w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

18.05.2021

Zarząd Województwa Pomorskiego, Uchwałą nr 473/251/21 z 18 maja 2021 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2021 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Upowszechnianie i promowanie polityki senioralnej oraz działalności seniorów”.

Oferty należy składać elektronicznie w systemie Witkac.pl  do 14 czerwca 2021 r. do godz. 15.45 oraz

  • w formie papierowej – do 15 czerwca 2021 r. do godz. 15.45
  • lub za pośrednictwem e-puap Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej

 

Do pobrania