Ogłoszenia / komunikaty

Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w 2021 r.

11.02.2021

Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 142/224/21 z dnia 11 lutego 2021 r. ogłasza konkurs ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2021 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej poprzez łagodzenie skutków ubóstwa i wspieranie programów o charakterze ponadlokalnym na rzecz wyjścia z trudnych sytuacji życiowych”.

 

Do pobrania:

  • uchwała nr 142/224/21 z dnia 11 lutego 2021 r. (PDF)
  • załącznik nr 1 do uchwały – ogłoszenie o konkursie (PDF)
  • załącznik do ogłoszenia o konkursie – karta oferty (PDF)
  • załącznik nr 2 do uchwały – instrukcja wypełniania oferty (PDF) (Word)