Ogłoszenia / komunikaty

Konkurs ofert na działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

08.06.2021

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2021 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Do pobrania