Ogłoszenia / komunikaty

Informacja o wpłynięciu oferty realizacji zadania publicznego w dziedzinie kultury.

12.07.2022

Informacja o wpłynięciu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oferty realizacji zadania publicznego w dziedzinie kultury.

Do pobrania