Ogłoszenia / komunikaty

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Ruch to zdrowie”

05.09.2023

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Ruch to zdrowie”, złożonej w trybie pozakonkursowym przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Główny w Warszawie – Oddział Okręgowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów I Inwalidów z siedzibą w Gdańsku.

Do pobrania