Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Odpowiedź Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji Narodowej, na stanowiska Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 27 września 2018 r.

Odpowiedź Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji Narodowej, na stanowiska Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 27 września 2018 r.

Odpowiedź Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji Narodowej, na stanowiska Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 27 września 2018 r.

Pobierz odpowiedź, pani Elżbiety Denejko, Zastępcy Dyrektora Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji Narodowej, dotyczącą :

  1. Stanowiska Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie kształtowania i doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach
  2. Stanowiska Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie kształtowania sieci szkół zawodowych w województwie pomorskim