Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Edukacja i sport
Odpoczynek i rozwój kompetencji na obozie edukacyjno-zawodowym

Odpoczynek i rozwój kompetencji na obozie edukacyjno-zawodowym

Obóz edukacyjno-zawodowy to kolejna, dedykowana specjalnie dla  stypendystów, forma wsparcia realizowana w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”.

Na obozowiczów czekają zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego. Uczniowie będą mogli dokonać samooceny zawodowej, rozpoznać potrzeby rynku pracy, zaplanować ścieżkę kariery, nauczyć się w sposób efektywny aplikować o pracę, a w szczególności wyszukiwać oferty pracy, stworzyć dobre i skuteczne CV oraz list motywacyjny. Omówione zostaną także zagadnienia, jak przygotować się do rozmowy o pracę, a także jak założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą.
Specjaliści poruszą również kwestie związane z kształceniem ustawicznym, uczeniem się przez całe życie (LLL), a także uzupełnianiem czy też zmianą umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dlatego ważnym elementem zajęć będzie kwestia zdobywania wiedzy na temat zawodów, specjalności oraz rynku usług szkoleniowych.
Zajęcia z psychologiem to kolejny atut obozów edukacyjno-zawodowych. Uczniowie będą mieli okazję zastanowienia się nad tym, jakie są ich predyspozycje zawodowe, jakie są ich mocne i słabe strony, jak pracować w grupie, aby uniknąć konfliktów, czy też nauczyć się tego, jak odnaleźć się w sytuacjach stresowych. Uczniowie będą również mogli uczestniczyć w zajęciach z języka angielskiego i zrelaksować się podczas zajęć rekreacyjno-sportowych.

Obóz edukacyjno-zawodowy ma na celu podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz kształtowanie umiejętności personalnych i społecznych uczniów szkól zawodowych.

 

Chętnych do udziału w obozie edukacyjno-zawodowym prosimy

o kontakt z Joanną Rydzewską-Pieczonką,

e-mail: j.rydzewska@pomorskie.eu  tel. 58 32 68 428.

Projekt „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 3.3.2 RPO WP 2014-2020).

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 333 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Biznesu w Regionie oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Biznesu.