Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/befd6bbc-9e78-460f-b517-dca1b75f05b8.jpg Oddział Kardiochirurgii w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie już po remoncie. To drugi tego typu ośrodek na Pomorzu

Oddział Kardiochirurgii w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie już po remoncie. To drugi tego typu ośrodek na Pomorzu

Oddział Kardiochirurgii Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie. Fot. Dorota Patzer

Rozbudowa Oddziału Kardiochirurgii w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie kosztowała ponad 8 mln zł. Dzięki temu wybudowano m.in. nowoczesną salę operacyjną. Na oddziale wykonywane są operacje nowotworów serca i wszczepienia by-passów.

 

W uroczystym otwarciu oddziału 22 stycznia 2018 r. uczestniczyli marszałkowie Mieczysław Struk oraz Paweł Orłowski, przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia oraz samorządów lokalnych.

 

Jak zmienił się oddział?

Prace remontowe polegały na wykonaniu robót budowlanych przystosowujących pomieszczenia szpitala na potrzeby Oddziału Kardiochirurgii. Wybudowano nową salę operacyjną. Wyposażono ją m.in. w kolumnę anestezjologiczną, lampę operacyjną, stół operacyjny, system do pozaustrojowego utlenowania i krążenia krwi ECMO, aparat do znieczulania ogólnego, aparat do elektrochirurgii. Są też pomieszczenia przygotowania pacjenta i lekarza oraz tzw. korytarz brudny. W bezpośrednim sąsiedztwie sali operacyjnej znajduje się magazyn sprzętu i aparatury medycznej.

– W środkowej części oddziału znajduje się sala wybudzeń na osiem stanowisk intensywnej opieki medycznej, która posiada dodatkowe wyizolowane jedno stanowisko opieki medycznej (izolatka) z wydzieloną częścią sanitarną – mówi Andrzej Zieleniewski, wiceprezes Zarządu Szpitali Pomorskich.

Stanowiska zostały wyposażone w kardiomonitory podłączone do centrali monitorującej funkcje życiowe pacjenta. Są też pompy infuzyjne oraz respirator. Ponadto, na oddziale znajdują się dwa wysokospecjalistyczne echokardiografy. Na potrzeby oddziału pooperacyjnego kupiono również m.in.: łóżka, monitory, aparat echo, defibrylatory, stymulatory serca.

– Schorzenia kardiologiczne są niestety główną przyczyną zgonów w województwie pomorskim. Podobnie jak w całej Polsce. Dlatego otwarcie drugiego w województwie pomorskim oddziału kardiochirurgicznego, w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie (to pierwszy w szpitalach marszałkowskich tego typu oddział, a drugi w regionie po UCK – przyp. red.), było po prostu konieczne – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Nowa infrastruktura, nowoczesny sprzęt i wykwalifikowana kadra na pewno wpłyną na poprawę jakości usług medycznych. Jestem przekonany, że skróci się czas rekonwalescencji pacjentów i  przyspieszy ich powrót do zdrowia –  wyjaśnia Struk.
 

 

110 zabiegów w trzy miesiące

– W oddziale wykonywane są zabiegi w ramach kontraktu na hospitalizację: by-passy wieńcowe, choroby osierdzia, nowotwory serca. Dotychczas w ciągu trzech miesięcy działalności wykonaliśmy około 110 takich zabiegów – mówi dr n. med. Krzysztof Jarmoszewicz, ordynator Oddziału Kardiochirurgii Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie. – Oprócz tego wykonaliśmy trzy zabiegi poza kontraktem, ratujące życie, z zakresu procedur wysokospecjalistycznych. Były to dwa zabiegi wycięcia pękniętego tętniaka aorty i jeden zabieg wymiany dwóch zastawek – dodaje Jarmoszewicz.

 

Nowoczesny sprzęt medyczny i wykwalifikowany personel

– Oddział Kardiochirurgii stara się o kontrakt na procedury wysokospecjalistyczne. Pozwoli to poszerzyć działalność operacyjną o m.in. zabiegi w krążeniu pozaustrojowym wad serca, skojarzone zastawkowo-wieńcowe, w chorobach aorty, małoinwazyjne zastawek serca. Zespół jest w pełni przygotowany do takiej działalności, dzięki nowej inwestycji oddział jest przystosowany do tego typu zabiegów sprzętowo i lokalowo – wyjaśnia Jarmoszewicz.

– Samorząd województwa od lat podnosi standardy w tzw. szpitalach marszałkowskich. Ta modernizacja jest kolejnym etapem zmian, jakie przeprowadzamy. Dzięki takim inwestycjom pacjenci mają bardziej komfortowe i bezpieczne warunki leczenia i powrotu do zdrowia, a personel – pracy – mówi Paweł Orłowski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego. – Dzięki otwarciu nowego oddziału poprawi się dostępność i jakość leczenia, a pacjenci szybciej wrócą do pełnej sprawności, co jest szczególnie ważne w przypadku osób aktywnych zawodowo. Na Oddziale Kardiochirurgii nie kończą się zaplanowane inwestycje w rozbudowę i modernizację szpitala w Wejherowie. Jesteśmy bowiem w przededniu budowy wartego ponad 100 mln złotych całkiem nowego bloku operacyjnego z siedmioma nowoczesnymi salami operacyjnymi– tłumaczy Orłowski.

Pacjenci na oddział są przyjmowani już od 1 października 2017 r.

 

Koszt modernizacji

Prace budowlane, sprzęt medyczny oraz wyposażenie kosztowały ponad 8 mln zł. Pieniądze na ten cel pochodzą ze środków samorządu województwa pomorskiego.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.