Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/68df7e22-86f7-4cde-a9c3-26c566d250dc-1.jpg Ekonomia społeczna i solidarna. “Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020” [KONKURS MRPiPS]

Ekonomia społeczna i solidarna. “Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020” [KONKURS MRPiPS]

Zdjęcie poglądowe, przedstawia dłonie chroniące sadzonkę wyrastającą z ziemi.

 

Cel programu

Celem głównym programu jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz wspieranie włączenia społecznego na poziomie lokalnym.

 

Dofinansowanie

Uprawnione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z pięciu Priorytetów:

  • Priorytet I Usługi reintegracyjne.
  • Priorytet II Ścieżki reintegracji.
  • Priorytet III Włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych.
  • Priorytet IV Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży.
  • Priorytet V Ogólnopolskie forum dialogu PZS.

Na rok 2020 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację Konkursu przeznaczył łącznie kwotę 3 000 000 złotych.

 

Termin składania ofert

Ofertę wraz z oświadczeniami należy złożyć w 1 egzemplarzu w terminie do 2 marca 2020 r.

 

Szczegółowe informacje

Dokładne informacje o konkursie dostępne są pod linkiem https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-programu-od-wykluczenia-do-aktywizacji-edycja-2020