Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

O Dolnej Wiśle podczas VII Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego

O Dolnej Wiśle podczas VII Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego

Podczas spotkania podnoszono postulaty dotyczące możliwości wykorzystania potencjału królowej rzek pod kątem żeglugi śródlądowej, energetyki wodnej, gospodarki wodnej czy turystyki.

Debata odbyła się w trzech płaszczyznach tj. sferze naukowej, gospodarczej i rozwojowej dla województw. Dyskusja w gronie uczestników okrągłego stołu skupiała się na próbie odpowiedzi na następujące zagadnienia jak: interesy, szanse i zagrożenia a wspólna strategia rozwoju Dolnej Wisły, interesy wspólne i rozbieżności poszczególnych województw położnych wzdłuż dolnej Wisły i kraju, najważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne i ich finasowanie.

Uczestnicy spotkania byli zgodni, że należy jak najszybciej uczynić z Wisły nowoczesną śródlądową drogę wodną i źródło „czystej” energii elektrycznej. Przedstawiciele administracji rządowej zajmującej się gospodarki wodną, Minister Środowiska, Maciej Grabowski i prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Witold Sumisławski, w swoich wystąpieniach wskazali również na konieczność przygotowania dokumentów strategicznych, które pozwolą wprowadzić w życie te postulaty.

Podkreślali, że opracowania takie są już przygotowywane i zachęcali przedstawicieli środowisk gospodarczych naukowych i samorządowych zainteresowanych wykorzystaniem ekonomicznym Dolnej Wisły, do udziału w konsultacjach. Kongres Obywatelski to debata publiczna organizowana przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Jednym z celów Kongresu jest tworzenie możliwości debaty osób o różnych orientacjach politycznych i statusie społecznym, reprezentujących różne środowiska społeczno-zawodowe dla wspólnego kształtowania przyszłości Polski i Polaków.