Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Dialog Terytorialny Nowa Wieś Lęborska

Dialog Terytorialny Nowa Wieś Lęborska

Po stronie gminy Nowa Wieś Lęborska w dialogu uczestniczyli: Ryszard Wittke (Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska), pracownik Urzędu Gminy: Ilona Tandek (inspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego), Małgorzata Ossowska (Biuro projektowe CKK Architekci sp z o.o. sp. kom. w Gdyni), Dariusz Pobrucki (Biuro Architektury i Urbanistyki „Akcent” w Lęborku).

Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego reprezentowali: Jakub Pietruszewski – Dyrektor (z-ca przewodniczącego Zespołu Dialogu Terytorialnego, któremu przewodniczy marszałek Mieczysław Struk), Anna Błażewicz-Stasiak (z-ca przewodniczącego Zespołu Dialogu Terytorialnego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego), Elżbieta Pomierski (sekretarz Zespołu), Anna Łoziak (kierownik Zespołu Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego), Dominik Muła (Zespół Środowiska i Krajobrazu), Grażyna Kubicz (kierownik Zespołu Transportu i Infrastruktury Technicznej), Lech Michalski (Zespół Transportu i Infrastruktury Technicznej), Hanna Obracht-Prondzyńska (Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego) oraz Natalia Bieniek (Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego). 

Podczas spotkania omówiono najważniejsze zagadnienia, istotne do ujęcia w studium gminy i spójne z Planem zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030, takie jak m.in.: wykorzystanie możliwości wynikających z położenia w ramach miejskiego obszaru funkcjonalnego, zabezpieczenia potencjałów terenów położonych przy projektowanej drodze ekspresowej S6, ewentualnego przebiegu przez teren gminy korytarza infrastrukturalnego dla wyprowadzenia mocy z planowanej lokalizacji w regionie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, zabezpieczenia potrzeb ochrony korytarzy ekologicznych, tras rowerowych, układ sieci drogowej po wybudowaniu drogi ekspresowej S6.

 

Katalog wytycznych DT gmina Nowa Wieś Lęborska