Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Nie przenoście nam Lotosu do Warszawy. Apel Rady Miasta Gdańska  do rządu PiS w sprawie przyszłości spółki

Nie przenoście nam Lotosu do Warszawy. Apel Rady Miasta Gdańska do rządu PiS w sprawie przyszłości spółki

Związkowcy z Grupy Lotos podczas XLIX sesji Rady Miasta Gdańska

Podczas piątkowej nadzwyczajnej sesji gdańscy radni przyjęli apel, w którym wzywają rząd Prawa i Sprawiedliwości do zaniechania prac nad połączeniu Lotosu z Orlenem. Rezolucję poparło 18 radnych, 2 było przeciw, a 7 wstrzymało się od głosu

 

Specjalna sesja, która odbyła się 2 marca 2018 r.  została zwołana na wniosek klubu radnych Platformy Obywatelskiej. Inicjatywę poparł prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Tekst apelu odczytał Piotr Borawski, przewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej. Obradom sesji przyglądała się delegacja związków zawodowych z Grupy Lotos. Wywiesili transparent z hasłem ręce precz od gdańskiego Lotosu.

 

Lotos musi zostać na Pomorzu!

Przed głosowaniem odbyła się dyskusja. – Ta decyzja połączenia dwóch paliwowych koncernów jest bardzo szkodliwa, nie tylko dla Gdańska, ale dla całego Pomorza. Apelujemy do premiera, aby zastopował fuzję. Trzeba też zapytać rząd, dlaczego kilka miesięcy temu nas okłamał mówiąc, że nie planuje łączyć spółek  – mówił Piotr Borawski uzasadniając projekt apelu. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz dodał, że: „połączenie Lotosu z Orlenem to zagrożenie dla suwerenności gospodarczej Pomorza”. Na sesji głos zabrał również Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego: “Lotos to 40 lat rozwoju gospodarczego regionu. Jego znaczenie jest fundamentalne nie tylko dla Gdańska, ale dla całego Pomorza. Proszę was, radni Prawa i Sprawiedliwości oraz wszyscy parlamentarzyści, bądźcie lojalnymi mieszkańcami Pomorza i poprzyjcie naszą walkę o utrzymanie niezależności grupy Lotos”.  – Ten apel jest czysto polityczny i ma bardzo jednostronną wymowę. Zajmowanie się takim sprawami nie leży w kompetencjach rady miasta. Te podatki, które Lotos wpłaca do miejskiej kasy nie są aż tak wysokie. Jeśli dzięki fuzji wzrosną zyski Lotosu i Orlenu to jest oczywiste, że i wpływy do budżetu samorządu będą wyższe – ripostował Kazimierz Koralewski, przewodniczący kluby radnych Prawa i Sprawiedliwości.

 

Głos posłów i senatorów ziemi pomorskiej

Nie tylko radni Platformy Obywatelskiej wzywali do poparcia apelu. Głos zabrali również pomorscy posłowie i senatorzy. – Fuzja paliwowych spółek to będzie zła zmiana. Przyniesie straty nie tylko Pomorzu, ale również wszystkim mieszkańcom kraju – mówił senator Sławomir Rybicki. Wtórował mu poseł  Tadeusz Aziewicz – Monopol jednego koncernu może podnieść ceny paliw na stacjach. Zapłacą za to wszyscy. Z kolei europoseł Janusz Lewandowski zwrócił uwagę na to, że: „decyzja jest czysto polityczna, a jej przesłanki ekonomiczne są wątpliwe Połączenie to czysto polityczna decyzja, niemająca nic wspólnego z ekonomią”. Ostatecznie apel do premiera poparło 18 radnych, 2 było przeciw, a 7 wstrzymało się od głosu

 

Głosowanie apelu w sprawie przejęcia Grupy Lotos przez PKN Orlen. Fot. Aleksander Olszak

 

Specjalna sesja RMG

Sesje rady miasta obywają się co miesiąc. W przypadku ważnych wydarzeń lub konieczności niezwłocznego podjęcia specjalnych uchwał czy rezolucji zwoływana jest sesja nadzwyczajna. Odbywa się na wniosek grupy radnych lub prezydenta miasta. W 2017 roku takie sesje odbyły trzy razy.

 

APEL

RADY MIASTA GDAŃSKA

Z dnia 2 marca 2018 r.

w sprawie przejęcie Grupy Lotos S.A. przez PKN Orlen S.A.

 

§.1.

Rada Miasta Gdańska wyraża zdecydowany sprzeciw decyzji o przejęciu Grupy Lotos S.A. przez PKN Orlen S.A. wyrażonej listem intencyjnym podpisanym przez Ministerstwo Energii i PKN Orlen S.A. w tej sprawie i apeluje o wstrzymanie wszelkich prac i decyzji zmierzających w tym kierunku.

Podkreślamy, że Grupa Lotos S.A. ma strategiczne znaczenie dla rozwoju gospodarczego Gdańska i województwa pomorskiego, w związku z czym Rada Miasta Gdańska apeluje do Rządu RP o utrzymanie samodzielności spółek Grupy Lotos z siedzibą w Gdańsku. Połączenie Grupy Lotos S.A. z PKN Orlen S.A. może negatywnie wpłynąć na inwestycje planowane przez gdańską Spółkę.

Rada Miasta Gdańska dostrzega również znaczącą aktywność spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Grupy Lotos S.A. w obszarze działań społecznych oraz mecenat kultury i sportu na terenie województwa pomorskiego. Kolosalne znaczenie dla gospodarki Pomorza ma szeroki zakres kooperacji Grupy Lotos S.A. z wieloma gdańskimi i pomorskimi firmami, w tym outsourcing usług, co w znacznym stopniu przyczynia się do wzrostu gospodarczego miasta i województwa.

Co do zasady Rada Miasta Gdańska z niepokojem traktuje wszelkie tendencje do centralizacji życia gospodarczego w kraju, nie służące zdaniem Rady realizacji zasady zrównoważonego rozwoju całego kraju.

Mając na uwadze powyższe, Rada Miasta Gdańska zwraca się do parlamentarzystów Pomorza o wsparcie tego niniejszego apelu.

§.2.

Powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Gdańska przekazanie niniejszego apelu Prezesowi Rady Ministrów Ministrom właściwym do spraw gospodarki i energii oraz parlamentarzystom z województwa pomorskiego.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.