Edukacja i sport
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/08/Kaszubska-Flaga-na-Górze-Gradowej.jpg Kaszubska Flaga na Górze Gradowej

Nie ograniczajcie nauki języka kaszubskiego w szkołach. Apel marszałka Struka do pomorskich posłów

Fot. Mateusz Dietrich
24.01.2022
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
AUTOR
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
24.01.2022

W uchwale budżetowej państwa na 2022 r. ograniczona została subwencja oświatowa. Oznacza to, że środki na nauczanie w szkołach języków mniejszościowych i języka regionalnego będą mniejsze o prawie 40 mln zł. W związku z tym konieczne będzie ograniczenie lekcji języka kaszubskiego i oferty edukacyjnej. Senat RP poprawką do ustawy budżetowej przywrócił tą kwotę. Już wkrótce nad senacką poprawką głosować będą posłowie.

List marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka, w którym prosi o poparcie senackiej poprawki i przywrócenie w budżecie pierwotnej kwoty, otrzymali wszyscy posłowie i posłanki z Pomorza.

Mniejsza subwencja

W grudniu 2021 r. sejm zajmował się uchwałą budżetową na 2022 r. W trakcie prac posłowie Prawa i Sprawiedliwości zgłosili i przegłosowali poprawkę, która zmniejszyła środki przeznaczane na naukę języków mniejszościowych i języka regionalnego w szkołach. Kwota została zmniejszona aż o 39,8 mln zł. W styczniu 2022 r. Senat RP w poprawce zawnioskował o przywrócenie tej kwoty tak, aby nie doszło do obniżenia wydatków edukacyjnych.

Apel marszałka Struka

Zmniejszenie środków przeznaczonych na nauczanie najbardziej odbije się na edukacji na Pomorzu.

– W 2005 r. język kaszubski został uznany za jedyny regionalny język w Polsce. Obecnie w około 400 szkołach języka kaszubskiego uczy się ponad 20 tys. dzieci i młodzieży – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Wielu rodziców posyła swoje dzieci na lekcje kaszubskiego i oczekuje dalszego wsparcia państwa dla działań na rzecz zachowania rodzimej kultury.

– Duża liczba dzieci uczących się języka regionalnego na Kaszubach sprawia, że jedna trzecia środków przeznaczanych na subwencję oświatową w Polsce z tytułu nauczania języków mniejszościowych trafia właśnie do gmin i powiatów naszego regionu. Ewentualne obcięcie tej kwoty mocno uderzy we wspólnoty lokalne i rodziny na Pomorzu. Doprowadzi to również do ograniczenia oferty edukacyjnej – czytamy w liście marszałka Struka do pomorskich posłów.

Warto dodać, że środki z subwencji pomagają wielu gminom utrzymać szkoły w małych miejscowościach, które nie tylko są miejscem nauki, ale i centrum życia społecznego i kulturalnego.

Co dalej?

Poprawki zgłoszone przez senatorów trafiły wraz z ustawą budżetową do sejmu. Posłowie mogą je przyjąć lub odrzucić.

– Zwracam uwagę na negatywne konsekwencje, które przyniesie ewentualne obcięcie subwencji oświatowej dla gmin i powiatów z tytułu nauczania języka kaszubskiego. Zwracam się, zatem do Posłanek i Posłów z prośbą o poparcie poprawki Senatu RP – prosi marszałek Struk.

Głosowanie senackich poprawek planowane jest w styczniu.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.