Kultura
Józef Chełmowski

Nagrody dla twórców ludowych czekają. Trwa druga edycja konkursu im. J. Chełmowskiego

Józef Chełmowski. Fot. ze zbiorów Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie
01.06.2021
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
01.06.2021

Rzeźby i płaskorzeźby w drewnie, a także malarstwo na szkle i płótnie można przesyłać na II Konkurs Sztuki Ludowej im. Józefa Chełmowskiego. Mogą wziąć w nim udział nie tylko artyści z województw pomorskiego, ale także zachodniopomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Termin przyjmowania prac upływa 30 czerwca 2021 r.

Patronem konkursu jest Józef Chełmowski (1934-2013) – artysta o rozległych zainteresowaniach, który tworzył ręcznie pisane księgi z refleksjami filozoficznymi, religijnymi i dotyczącymi budowy wszechświata. Wykonywał też ludowe rzeźby, ogrodowe ule, malował obrazy na szkle i płótnie, samodzielnie konstruował instrumenty muzyczne.

Jakie są zasady konkursu?

W konkursie mogą wziąć udział twórcy sztuki ludowej z trzech województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Ich prace powinny być wykonane w następujących dziedzinach sztuki ludowej:

  • rzeźba i płaskorzeźba w drewnie,
  • malarstwo na szkle,
  • malarstwo na płótnie.

Każdy uczestnik powinien przedstawić do oceny minimum trzy prace, ale nie więcej niż sześć. Należy je dostarczyć osobiście lub nadesłać pocztą w terminie do 30 czerwca 2021 r. na adres Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie z dopiskiem „II Konkurs Sztuki Ludowej im. Józefa Chełmowskiego”.

Wybrane przez jury prace uhonorowane zostaną nagrodami finansowymi oraz okolicznościowymi dyplomami. Dodatkowo, część z nich eksponowana będzie na specjalnej wystawie pokonkursowej. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród nastąpi 9 lipca 2021 r. podczas otwarcia tej wystawy (organizacja tego wydarzenia będzie uzależniona od aktualnej sytuacji epidemiologicznej).

Szczegółowe informacje, w tym regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia, dostępne są na stronie internetowej Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Jaromir Szroeder, kierownik Działu Etnograficznego, tel. 59 822 86 15, e-mail: jaromir@muzeumbytow.pl

Baner II Konkursu Sztuki Ludowej im. Józefa Chełmowskiego

Organizatorami II Konkursu Sztuki Ludowej im. Józefa Czełmowskiego są Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie, Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego z Brusach oraz Fundacja im. Jadwigi i Józefa Chełmowskich w Brusach-Jaglie.

Natomiast patronat nad konkursem objęła kapituła honorowa w składzie: marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, burmistrz Brus Witold Ossowski, a także Ewa Rudnik (córka Józefa Chełmowskiego) i Magdalena Wirkus (wnuczka Józefa Chełmowskiego).

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.