Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Nagrody dla przedsiębiorstw wrażliwych społecznie – Gala Pracodawców Pomorza [RELACJA]

Nagrody dla przedsiębiorstw wrażliwych społecznie – Gala Pracodawców Pomorza [RELACJA]

Zdjęcie przedstawia przebieg Gali - wyróżnienie Fundacji Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Helisa

 

Gala Evening

Gala Evening jest dorocznym spotkaniem biznesu, przedstawicieli najwyższych władz państwowych, samorządowych oraz świata nauki i kultury. Podczas Gali nagradzone są najlepsze i najbardziej wyróżniające się firmy z regionu Pomorza. Jedne z wręczanych wyróżnień dotyczyły kategorii „Przedsiębiorca Odpowiedzialny i Wrażliwy Społecznie w 2019 roku” przyznawane w ramach projektu OWES Dobra Robota z subregionu metropolitalnego.

Nagrody w tej kategorii otrzymali :

  • Fundacja Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Helisa
  • Kemira Gdańsk sp. z o.o.

 

Fundacja Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Helisa

Cele Fundacji Helisa sprowadzają się do upowszechniania koncepcji spo­łecz­nej odpowiedzialności przez op­ra­co­wa­nie i propagowanie norm, standardów i rozwiązań instytucjonalnych mających na celu wdrożenie koncepcji społecznej odpowiedzialności. Dzia­łal­ność Fundacji przyczynia się do budowania relacji i sieci kontaktów pomiędzy organizacjami stosującymi w swej praktyce zasady społecznej odpowiedzialności. Doświadczenie i gro­ma­dzo­na wiedza, pozyskane przez Fundację dzięki organizowaniu i pro­wa­dze­niu badań oraz udziałowi w projektach badawczych dotyczących społecznej odpowiedzialności, pozwalają służyć wsparciem i doradztwem pomorskim organizacjom.

 

Kemira Gdańsk sp. z o.o.

Kemira to globalna firma chemiczna obsługująca klientów w branżach wymagających dużego zużycia wody. Specjalizuje się w przemyśle celulozowo-papierniczym, przemyśle intensywnie zużywającym wodę i uzdatnianiu wody komunalnej oraz w przemyśle naftowym i gazowym. Dzięki globalnej sieci oddanych ekspertów, zakładów produkcyjnych i centrów badawczo-rozwojowych firma obsługuje klientów na całym świecie i poprawia jakość ich produktów, efektywność wykorzystania zasobów i zapewnia zrównoważony rozwój. Firma zatrudnia ponad 5.000 pracowników na 6 kontynentach i oferuje swoje usługi w ponad 100 krajach.