Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Nagroda „Pomorskie dla Seniora” dla laureatki z powiatu bytowskiego

Nagroda „Pomorskie dla Seniora” dla laureatki z powiatu bytowskiego

 

Osobą uhonorowaną w tej kategorii została Pani Kazimiera Kłujszo.

Pani Kazimiera jest członkinią lokalnego Caritas oraz Miasteckiego Towarzystwa Inicjatyw Gospodarczych i Społecznych. Jest inicjatorką wielu inicjatyw łączących mieszkańców Miastka. Co roku organizuje m.in.: „Wigilię dla wykluczonych”. Wśród lokalnej społeczności znana jest również dzięki zaangażowaniu w organizację warsztatów „decu-page” oraz „quilling”.

Nagrodę – pamiątkowy puchar oraz dyplom Pani Kazimiera odebrała z rąk Pani Katarzyny Weremko Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Specjalne podziękowania dla laureatki złożył Pan Mirosław Bartuch Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego, Burmistrz Miastka Pan Roman Ramion, Pan Tadeusz Adamejtis Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej.

Serdecznie gratulujemy!