Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Nadużycia Finansowe

Nadużycia Finansowe

Nadużycia Finansowe

Informujemy, że w Uchwałą Nr 338/319/18 z dnia 5 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął do stosowania Procedurę zwalczania nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020. Procedura została zatwierdzona przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym – i obowiązuje wszystkie instytucje zaangażowane we wdrażanie Programu oraz realizację projektów. Dokument obowiązuje zatem również samorząd województwa pomorskiego który pełni funkcję instytucji pośredniczącej dla podejścia LEADER. Procedura zawiera m.in. opis najczęściej spotykanych nadużyć finansowych, wskazówki i zalecenia odnośnie zapobiegania, identyfikowania i reagowania w przypadku powzięcia podejrzeń wystąpienia nadużyć finansowych w realizacji Programu oraz projektów.

Zasady zgłaszania podejrzeń nieprawidłowości wraz z formularzem do tych zgłoszeń dostępne są pod adresami:

https://mgm.gov.pl/pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/naduzycia-finansowe/

https://mgm.gov.pl/bez-kategorii/naduzycia-finansowe-formularz/

uzupełnienie informacji dot. zwalczania nadużyć finansowych (załączniki): 

– Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego ws nadużyć finansowych- pobierz

– Procedura zwalczania nadużyć finansowych- pobierz

– Załącznik nr 1 -narzędzie do analizy ryzyka nadużyć finansowych- pobierz

– Załącznik nr 2- schemat postępowania- pobierz

– Załącznik nr 3- zestawienie- pobierz