Samorząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/09/IMG_20220916_111203.jpg Na ratunek Odrze. Pomorze dofinansuje zakup łodzi dla województwa lubuskiego

Na ratunek Odrze. Pomorze dofinansuje zakup łodzi dla województwa lubuskiego

XLVI sesja Sejmiku Województwa Podmorskiego. Fot. Marcin Szumny
16.09.2022
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
16.09.2022

Radni województwa pomorskiego zdecydowali o przekazaniu 150 tys. zł z przeznaczaniem na dofinansowanie zakupu łodzi wraz z niezbędnym wyposażeniem. Łódź zostanie ona wykorzystana do ratowania ekosystemu na Odrze. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Decyzję podjęli radni podczas XLVI sesji Sejmiku Województwa Podmorskiego, która odbyła się 16 września 2022 r.

Aby zapobiec katastrofie ekologicznej na Bałtyku

Przekazanie 150 tys. zł z budżetu województwa pomorskiego to odpowiedź na prośbę Zarządu Województwa Lubuskiego, który zwrócił się do pomorskiego samorządu o wsparcie zakupu łodzi wraz z niezbędnym wyposażeniem.

– Łódź będzie służyć do wykonania niezbędnych prac na Odrze m.in. usunięcia martwych ryb – tłumaczyła członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska.

W celu odbudowy ekosystemu na tej rzece Zarząd Województwa Lubuskiego ściśle współpracuje z województwami, opolskim, dolnośląskim i zachodniopomorskim. Pomoc finansowa udzielona przez samorząd województwa pomorskiego ma na celu ochronę ekosystemu Morza Bałtyckiego, do którego spływają także nieczystości z Odry. Dlatego jej przekazanie było zasadne.

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.