Samorząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/11/money-gc47f32a7a_1920.jpg Na co wydamy ponad 1,5 mld zł? Poznaliśmy projekt budżetu województwa na 2023 rok

Na co wydamy ponad 1,5 mld zł? Poznaliśmy projekt budżetu województwa na 2023 rok

Fot. pixabay.com
28.11.2022
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
AUTOR
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
28.11.2022

Jak co roku, na listopadowej sesji sejmiku województwa pomorskiego radni zapoznali się z projektem budżetu województwa na następny rok. Jakie będą dochody, a jakie wydatki? Co zapisano w planie finansowym?

Projekt budżetu województwa pomorskiego przedstawił 28 listopada 2022 r. podczas XLVIII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego marszałek Mieczysław Struk. Omówił również Wieloletnią Prognozę Finansową.

Trudny budżet

Planowany na 2023 rok budżet województwa pomorskiego przedstawił radnym marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

– Konstrukcja planu finansowego nie była łatwa. Musieliśmy uwzględnić w nim liczne zagrożenia – zaznaczył marszałek. – Chodzi między innymi o rosnącą inflację, wzrost kosztów inwestycji oraz wojnę na Ukrainie i związaną z nią migracją – dodał marszałek.

Trzeba pamiętać, że na Pomorze przyjechało kilkadziesiąt tysięcy uchodźców. Można powiedzieć, że to pierwszy taki budżet województwa, który przyjmowany jest w tak trudnym i kryzysowym czasie.

– Musimy także pamiętać, że z uwagi na politykę rządu cały czas nie możemy dysponować środkami z KPO – zaznaczył marszałek Struk.

Prace nad budżetem trwały wiele miesięcy. Ostateczny projekt został oparty o prognozy ekonomiczne rządu z października 2022 r.

Dochody

W planie finansowym województwa przewidywane dochody wyniosą 1 551 mld zł. Warto pamiętać, że dochody zależą głównie od czynników zewnętrznych. Źródła dochodów budżetowych to między innymi tzw. dochody własne. Wyniosą one 948 mln zł. W dochodach własnych, aż 96 proc. stanowią udziały w podatkach PIT i CIT. W porównaniu do poprzedniego roku udziały w CIT wzrosną o 30 proc., a udziały w PIT spadną o 5 proc. Dodatkowymi źródłami dochodów są: subwencja ogólna wynosząca 243 mln zł. Dochody zewnętrzne mają wynieść 360 mln zł. Planowane przychody województwa wyniosą 42 mln zł, a rozchody 25 mln zł. Całościowy wynik budżetu to -17 mln zł.

Oraz wydatki

Po analizie zgłoszonych potrzeb, jak i możliwości dochodowych wydatki regionu na 2023 r. przewidziano na kwotę 1 568 mld zł. Największą pozycję w wydatkach bieżących stanowią wydatki na transport, ochronę zdrowia, kulturę i edukację. Organizacja transportu i utrzymanie sieci drogowej pochłonie 628 mln zł. Warto dodać, że wydatki w tym dziale będą o 19 proc. większe niż w 2022 r. Największy, bo wynoszący 25 proc. wzrost wydatków obejmie kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. Na te pozycje przeznaczonych będzie 189 mln zł. Ochrona zdrowia Pomorzan to kolejna duża pozycja w planie finansowy. Przeznaczone na nią zostanie 186 mln zł. Zadłużenie na koniec roku ma wynieść 260 mln zł.

Czas na komisje

Teraz projektem budżetu zajmą się komisje Sejmiku Województwa Pomorskiego.

– Zapewniam, że jako opozycja będziemy aktywnie pracować nad przedstawionym projektem. Mam nadzieję, że nasze wnioski zostaną uwzględnione – zapowiedział Jerzy Barzowski, przewodniczący opozycyjnego klubu Prawa i Sprawiedliwości.

Głosowanie nad przyjęciem budżetu 2023 odbędzie się na kolejnej sesji sejmiku, tj. 21 grudnia 2022 r.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.