Dwór Ernsttal położony jest przy ul. Bytowskiej w Gdańsku-Oliwie. Został wzniesiony w końcu XVIII w. w stylu klasycystycznym, następnie rozbudowano go na przełomie XIX i XX w. Przed wybuchem II wojny światowej funkcjonował tu pensjonat, natomiast  po 1947 r. pomieszczenia przydzielono lokatorom. Od prawie 50 lat obiekt figuruje w rejestrze zabytków.

Obecnie w budynku znajduje się 12 lokali komunalnych, które pozostają w zarządzie Gdańskich Nieruchomości. Po wykwaterowaniu mieszkańców Dwór Ernsttal zostanie przekazany w bezpłatne użytkowanie Muzeum Gdańska.

– Liczymy na to, że Muzeum Gdańska nie tylko zatroszczy się o zabytkowy budynek, ale także przyczyni się do rozwoju potencjału turystycznego dzielnicy w niedalekiej przyszłości – mówi Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju.

Wyzwanie na kilka lat

Dyrekcja Muzeum Gdańska planuje rewitalizację budynku i przystosowanie go do potrzeb wystawienniczo-warsztatowych. Będzie to wyzwanie na kilka najbliższych lat.

– W pierwszej kolejności wykonamy niezbędne prace dokumentacyjne. Na ich podstawie dowiemy się, które elementy budynku mają charakter zabytkowy i należy je uczytelnić, a które będzie można usunąć, np. wtórne ścianki działowe funkcjonujących tu lokali mieszkaniowych – mówi Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska.

Po wyremontowaniu budynku mają się w nim znaleźć wystawa opowiadająca o historii Oliwy, dworów podmiejskich i dawnego rzemiosła, a także sale warsztatowe oraz pomieszczenia biurowo-socjalne, niezbędne przy organizacji pokazów dawnego rzemiosła w znajdującej się nieopodal Kuźni Wodnej.

– Docelowo kompleks ma funkcjonować całorocznie i integrować wokół jego działalności lokalną wspólnotę – dodaje dyrektor Ossowski.