Kultura
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/02/wystawa-Zorze-we-Wdzydzach.jpg Można już zgłaszać kandydatów do Pomorskiej Nagrody Muzealnej. Trwa dziewiąta edycja konkursu

Można już zgłaszać kandydatów do Pomorskiej Nagrody Muzealnej. Trwa dziewiąta edycja konkursu

Pomorską Nagrodę Muzealną w ubiegłym tok przyznano m.in. za przygotowanie wystawy stałej „Zorze” w Muzeum – Kaszubskim Parku Etnograficznym we Wdzydzach. Fot. ze zbiorów M-KPE we Wdzydzach
22.02.2023
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
22.02.2023

Do 31 marca 2023 r. można zgłaszać kandydatów do Pomorskiej Nagrody Muzealnej. Tradycyjnie konkurs promuje najważniejsze wydarzenia muzealne w naszym regionie. Oceniane będą m.in. wystawy, konferencje naukowe i działania edukacyjne.

Celem konkursu jest uhonorowanie pracowniczek i pracowników muzeów pomorskich lub osób współpracujących z tymi placówkami za szczególne dokonania w roku poprzedzającym wręczenie nagrody.

– Konkurs ten odbywa się regularnie od 2015 r. i podsumowuje najważniejsze wydarzenia muzealne w regionie. Biorą w nim udział niemal wszystkie pomorskie muzea. Zarówno duże, wielodziałowe instytucje, jak i te małe, zatrudniające zaledwie garstkę pracowników – mówi Anna Sujecka, prezeska Oddziału Pomorskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich.

W dziewięcioletniej historii konkursu zgłoszono blisko 200 projektów z 20 muzeów z terenu województwa pomorskiego.

Kto może otrzymać nagrodę?

Nagroda jest przyznawana przede wszystkim za wystawy stałe i czasowe, konferencje naukowe i sympozja, wydawnictwa muzealne (katalogi i opracowania), programy edukacyjne oraz działania konserwatorskie. W ramach konkursu oceniane są także za inne wydarzenia i działania artystyczne lub kulturalne w dziedzinie muzealnictwa o istotnym znaczeniu dla promocji i upowszechniania muzeów i kolekcjonerstwa.

– Mogą to być zarówno działania realizowane w sposób tradycyjny, jak i multimedialny – zaznacza Anna Sujecka. – Wiele z nich to innowacje, które przełamują stereotypy, pokazują misję muzeów w nowy sposób, pozwalają docierać do odbiorców w niespotykany dotąd sposób. Dzięki nim jesteśmy pewni, że pomorskie muzealnictwo stoi na poziomie europejskim.

Kandydatami do nagrody mogą być autorzy zgłaszanych przedsięwzięć i wydarzeń, pracujący w pomorskich muzeach lub osoby współpracujące z tymi muzeami. Prawo do ich zgłaszania przysługuje bardzo szerokiemu gronu. Poza samymi muzeami mogą tego dokonać wszystkie podmioty działające w sferze kultury i sztuki, m.in. instytucje kultury, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, organy administracji publicznej, szkoły wyższe i artystyczne czy media.

Nabór do konkursu prowadzony będzie do 31 marca 2023 r. Co ważne, zgłoszenia należy przesyłać w dwóch formach, tzn. elektronicznej na adres mailowy: muzealnicy.pomorze@gmail.com oraz papierowej na adres:

Sylwia Parais
Oddział Pomorski Stowarzyszenia Muzealników Polskich
Muzeum Narodowe w Gdańsku
ul. Toruńska 1, 80-822 Gdańsk

z dopiskiem Pomorska Nagroda Muzealna 2023.

Spośród nadesłanych zgłoszeń kapituła przyzna trzy równorzędne nagrody główne oraz jedno honorowe wyróżnienie. Laureatów tradycyjnie poznamy w drugiej połowie maja podczas uroczystej gali podsumowującej konkurs, organizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Muzealnika. Tegoroczna uroczystość planowana jest w Muzeum Zamkowym w Malborku.

*  *  *

Organizatorem konkursu jest Oddział Pomorski Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Konkurs odbywa się pod patronatem marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka, natomiast fundatorem nagród finansowych jest samorząd województwa pomorskiego.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy, dostępne są na stronie internetowej Oddziału Pomorskiego SMP w zakładce Pomorska Nagroda Muzealna.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.