Kultura
Można już wysyłać zgłoszenia. Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu Zabytek Zadbany

Można już wysyłać zgłoszenia. Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu Zabytek Zadbany

Budynek dawnej dyrekcji Stoczni Gdańskiej – zdobywca wyróżnienia w kategorii Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu w 2021 r. Fot. Grzegorz Mehring / gdansk.pl
04.01.2022
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
04.01.2022

Nagroda w ogólnopolskim konkursie Zabytek Zadbany jest najważniejszym wyróżnieniem przyznawanym za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji oraz właściwego utrzymania zabytkowych obiektów. Zgłoszenia do kolejnej jego edycji można nadsyłać do 31 stycznia 2022 r.

Zabytek Zadbany jest corocznym konkursem organizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadzór nad nim sprawuje Generalny Konserwator Zabytków, a procedurę konkursową w jego imieniu realizuje Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Konkurs ma na celu promocję właściwej opieki nad zabytkami, w tym wzorowego prowadzenia prac badawczych, konserwatorskich, rewaloryzacyjnych i adaptacyjnych, a także systematycznych działań na rzecz właściwego ich utrzymania.

Jakie są kategorie konkursowe?

Zgłoszenia do konkursu Zabytek Zadbany można składać w następujących kategoriach:

 • utrwalenie wartości zabytkowej obiektu,
 • rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe),
 • adaptacja obiektów zabytkowych,
 • architektura i budownictwo drewniane,
 • zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne),
 • kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

W pierwszych pięciu kategoriach będą oceniane prace ukończone w okresie pięciu lat poprzedzających rok złożenia wniosku. Natomiast w kategorii specjalnej ocenie będą podlegać długotrwałe (co najmniej dziesięcioletnie) działania, w których szczególną uwagę zwraca systematyczność i stałe zaangażowanie w opiece nad zabytkiem.

Od tegorocznej edycji nastąpiła zmiana regulaminu. Usunięto z niego punkt, który nie dopuszczał do udziału w konkursie cmentarzy zabytkowych.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Konkurs ma charakter otwarty i nieodpłatny. Skierowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. Zgłoszenia obiektów mogą dokonać także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków, konserwatorzy samorządowi oraz kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków.

Termin na zgłoszenie obiektu do konkursu upływa 31 stycznia 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego). Stosowne dokumenty należy nadsyłać na adres sekretariatu konkursu:

Narodowy Instytut Dziedzictwa
Oddział Terenowy w Olsztynie
ul. 11 Listopada 4
10-104 Olsztyn
z dopiskiem „Zabytek Zadbany”.

Lista nominowanych zostanie przedstawiona do 31 maja, natomiast ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym nastąpi do 30 listopada 2022 r.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin konkursu oraz formularz zgłoszenia uczestnictwa, dostępne są na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

*  *  *

Pomorscy laureaci i wyróżnieni w ostatniej edycji konkursu Zabytek Zadbany

.

Edycja 2021

 • Wyróżnienia w kategorii Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu:
  Budynek dawnej dyrekcji Stoczni Gdańskiej
  Kościół Wniebowzięcia NMP – Gwiazda Morza w Sopocie
 • Wyróżnienie w kategorii Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu:
  Most kolejowy na rzece Borui w Bytowie
.

Edycja 2020

 • Laureat w kategorii Zabytki techniki:
  Wieża ciśnień w Malborku
 • Wyróżnienie w kategorii Adaptacja obiektów zabytkowych:
  Biały Spichlerz w Słupsku
.

Edycja 2019

 • Laureat w kategorii Adaptacja obiektów zabytkowych:
  Dworzec kolejowy w Kościerzynie
 • Wyróżnienie w kategorii Adaptacja obiektów zabytkowych:
  Prochownia Stara Apteka, obecnie scena Teatru Wybrzeże w Gdańsku
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.