Edukacja i sport
Trzy osoby przed komputrem.

Młodzi o odpowiedzialniej modzie i klimacie. Dziś konferencja online

Fot. John Schnobrich / unsplash.com
22.09.2020
Aleksandra  Chalińska
Aleksandra
Chalińska
AUTOR
Aleksandra  Chalińska
Aleksandra
Chalińska
22.09.2020

Sieć współpracy subregionalnej obszaru Morza Bałtyckiego, której obecnie przewodzi Pomorskie, organizuje spotkanie BSSSC Autumn Youth Event. W czasie seminarium we wtorek, 22 września 2020 roku młodzież będzie rozmawiać o ekologicznej modzie, problemie plastiku w Bałtyku oraz pomysłach na zrównoważony transport. Udział jest bezpłatny. Wciąż można dołączyć do wydarzenia.

Sieć Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC), której obecnie przewodzi marszałek Mieczysław Struk, została ustanowiona przez samorządowców z regionu Morza Bałtyckiego w celu bliskiej współpracy, lobbingu i promowania zagadnień ważnych dla szczebla regionalnego oraz całego otoczenia Morza Bałtyckiego. Obszarami priorytetowymi są m.in. polityka spójności, kryzysy środowiskowe i klimatyczne, transport oraz dostępność, polityka morska, kultura i tożsamość bałtycka, zaangażowanie i upodmiotowienie młodzieży. W ramach pomorskiej prezydencji BSSSC (2020-2021) podjęto także dyskusję dotyczącą cyfryzacji, zagrożenia dla demokracji, globalizacji oraz starzenia się społeczeństw.

 

Moda bez odpadów

Młodzież z regionu Morza Bałtyckiego podejmie temat gospodarki obiegu zamkniętego, ze szczególnym naciskiem na modę i przemysł odzieżowy, które powinny zużywać mniej zasobów i produkować mniej odpadów. – Naukowcy mówią wprost: świat stoi na krawędzi katastrofy, ponieważ ludzie nie traktują przyrody prawidłowo lub mądrze – mówi Krystyna Wróblewska, kierownik Biura ds. Bałtyckich i jednocześnie sekretarz generalna BSSSC. – Nadmierna konsumpcja, nadprodukcja, zbyt duże zużycie zasobów, w tym wody i energii, wielorakie maltretowanie przyrody, stosy śmieci, które zanieczyszczają świat, zabijają zwierzęta i zatruwają ludzi. Jak możemy zatrzymać ten proces poprzez mądre podejmowanie decyzji, zdrowszą produkcję, mądre codzienne decyzje, nowe podejście do życia? Przemyślmy, zredukujmy, wykorzystajmy ponownie, naprawmy, odnieśmy, odzyskajmy i utylizujmy. Razem dla lepszego świata i zdrowszego życia. Przemysł modowy (odzieżowy) niech posłuży jako najlepszy przykład! – dodaje Wróblewska.

 

Wśród omawianych zagadnień będą też pomysły na Bałtyk bez plastiku, inteligentny transport i mobilność. Uczestnicy porozmawiają o kulturze i tożsamości bałtyckiej, które są elementem projektu Baltic Sea Cities of Culture. Młodzież będzie miała okazję, by wypowiedzieć swoje zdanie o dwóch strategiach współpracy w regionie Morza Bałtyckiego – unijnej i rosyjskiej.

Organizatorami poszczególnych seminariów są regiony – członkowie zarządu BSSSC, a województwo pomorskie odpowiada w szczególności za sesję dotyczącą gospodarki w obiegu zamkniętym. Konferencja rozpocznie się o godz. 14.00 i potrwa cztery godziny. Rejestracja dostępna jest online.

Zobacz także: Baltic Sea States Subregional Co-operation.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.