Samorząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/11/Mlodziezowy_Sejmik_Pomorskie-26-scaled.jpg Młodzi decydują. Inauguracyjna sesja II kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego

Młodzi decydują. Inauguracyjna sesja II kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego

Fot. Karol Stańczak
20.11.2023
Redakcja

Redakcja
AUTOR
Redakcja

Redakcja
20.11.2023

Podczas pierwszego posiedzenia, które odbyło się 18-19 listopada 2023 r., młodzi radni II kadencji odebrali z rąk przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego Jana Kleinszmidta zaświadczenia o wyborze do składu Młodzieżowego Sejmik. Wybrali też swoje władze.

Sejmik młodych liczy 33 radnych.

Pierwsze decyzje za nimi

Po odebraniu zaświadczeń o wyborze do składu Młodzieżowego Sejmiku młodzi radni złożyli ślubowanie. Był też czas na krótkie autoprezentacje. Opowiadali o swojej dotychczasowej aktywności społecznej oraz planach na przyszłość. Najmłodsi radni mają 16 lat, a najstarsi 19. Są uczniami szkół ponadpodstawowych z naszego regionu.

– Młodzieżowy Sejmik to dobra szkoła dialogu, odpowiedzialności i demokracji – mówił, otwierając posiedzenie młodych radnych, przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego Jan Kleinszmidt. – To bardzo ważne, że młode pokolenie angażuje się w życie publiczne. Wierzę, że w przyszłości będzie pracowali na rzecz naszego województwa – podkreślał przewodniczący.

Przewodniczącą Młodzieżowego Sejmiku II kadencji została Nina Katka, wiceprzewodniczącymi: Olivier Kopciewicz i Oskar Lewczuk, a sekretarzem został Łukasz Radko. Podczas pierwszej sesji młodzieżowi radni zgłaszali i omawiali propozycje do planów swoich działań na bieżącą kadencję oraz dyskutowali nad sposobami aktywizacji młodzieżowych rad gmin i powiatów w całym regionie.

Ustalono też, że w ramach Młodzieżowego Sejmiku powołane zostaną 4 komisje tematyczne:

  1. Komisja do spraw edukacji, kultury i równości
  2. Komisja do spraw promocji i współpracy
  3. Komisja do spraw transportu publicznego, polityki przestrzennej i ochrony środowiska
  4. Komisja do spraw zdrowia i sportu

Na kolejnym posiedzeniu wybrane zostaną składy poszczególnych komisji.

Młodzieżowy Sejmik

Młodzieżowy Sejmik Województwa Pomorskiego został utworzony w 2022 r. i zgodnie z obowiązującym prawem ma za zadanie:

  • rozwijanie i upowszechnianie idei samorządności oraz aktywności obywatelskiej wśród młodzieży;
  • zwiększanie zaangażowania młodzieży w działania Samorządu Województwa, w tym kreowanie  polityki regionalnej;
  • podnoszenie umiejętności społecznych młodych ludzi, w szczególności dotyczących pracy w grupie, wyrażania i rozumienia różnych punktów widzenia, negocjowania, a także zdolności do uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji;
  • pogłębianie wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz historii i kultury regionu;
  • kształtowanie postaw patriotycznych, demokratycznych i prospołecznych wśród młodzieży oraz  rozwijanie tożsamości regionalnej;
  • upowszechnianie i rozwijanie pomorskiej idei regionalnej.

Kadencja młodzieżowego radnego potrwa rok.

Więcej informacji na stronie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.