Samorząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/02/Wiec_24-02-Gdansk-14.jpg Milion złotych dla organizacji pozarządowych na pomoc uchodźcom. Działa też specjalna infolinia

Milion złotych dla organizacji pozarządowych na pomoc uchodźcom. Działa też specjalna infolinia

Fot. Karol Stańczak
28.02.2022
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
28.02.2022

Radni województwa podjęli decyzję o przekazaniu z rezerwy budżetowej miliona złotych dla pomorskich organizacji pozarządowych. Środki będą przeznaczone na pomoc uchodźcom wojennym. Samorząd uruchomił też specjalną infolinię dla tych, którzy chcą udzielić konkretnego wsparcia obywatelom Ukrainy. Pomoc medyczną dla przybywających z terenów dotkniętych działaniami wojennymi zadeklarowały też szpitale marszałkowskie.

Decyzja o przyznaniu NGO dodatkowych środków finansowych została podjęta podczas sesji XL Sejmiku Województwa Pomorskiego, która odbyła się 28 lutego 2022 r.

Jak pomogą NGO?

Samorząd województwa pomorskiego przeznaczył milion złotych dla Ukrainek i Ukraińców, którzy po przyjeździe na teren województwa pomorskiego będą potrzebowali wsparcia. Pieniądze pochodzą z rezerwy budżetowej. Dyrektorka Departamentu Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Beata Skrobotowicz poinformowała, że w związku ze spodziewanym napływem obywateli Ukrainy, środki mają być przeznaczone przez organizacje pozarządowe na zapewnienie potrzeb socjalno-bytowych uchodźców. Chodzi m.in. o zorganizowanie miejsc pobytowych, wyżywienia, a także opieki psychologicznej i podstawowych usług społecznych. Środki będą przyznane w konkursie z zakresu pomocy społecznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk zapowiedział, że być może trzeba będzie uruchomić większe środki z rezerwy budżetowej.

Działa specjalny telefon

Samorząd województwa pomorskiego uruchomił Pomorską Linię Kontaktową. Pod specjalnym numerem telefonu 58 32 68 740 działającym codziennie w godz. 10.00-20.00 zbierane są informacje o możliwości udzielenia pomocy uchodźcom. Można dzwonić, aby poinformować o potrzebach obywateli Ukrainy, ofertach pomocy finansowej i materialnej. Chodzi głównie o koordynację pomocy, którą deklarują mieszkańcy naszego regionu w zakresie noclegów, żywności i leków, ale też przedsiębiorcy, który zwracają się do samorządu z ofertami pracy dla imigrantów. Ważne, aby pomoc trafiała tam, gdzie jest najpilniej potrzebna. Tworzona jest też baza noclegowa.

Szpitale na Pomorzu gotowe na pomoc uchodźcom

Szpitale marszałkowskie zadeklarowały pomoc medyczną Ukrainkom i Ukraińcom. Są to m.in.: Szpitale Pomorskie (Szpital Morski im. PCK w Gdyni, Szpital św. Wincentego a Paulo w Gdyni, Szpital Specjalistyczny w Wejherowie), spółka Copernicus (Szpital im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku, Szpital św. Wojciecha w Gdańsku), Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku i Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie.

 – Pomocą mają zostać objęte osoby, które odniosły obrażenia w wyniku starć militarnych, żołnierze, cywile, w tym kobiety i dzieci. Ranni uchodźcy będą potrzebować głównie opieki chirurgów, ortopedów, a także wsparcia psychologicznego. Uchodźcy będą mogli skorzystać też z opieki lekarzy rodzinnych, pediatrów oraz szczepień ochronnych – zadeklarował marszałek Struk.

W pomorskich podmiotach leczniczych mają być zbierane środki opatrunkowe i leki, które będą wysyłane na Ukrainę. Warto podkreślić, że wszystkie szpitale mają rezerwy leków, opatrunków, paliwo do pojazdów oraz agregaty i materiały medyczne, które są niezbędne do udzielania świadczeń medycznych. Co ważne, wszystkie podmioty medyczne, w których pracują obywatele Ukrainy, zapewniają wsparcie psychologiczne swoim pracownikom. Szpital w Słupku i spółka Copernicus zaoferowały też pomoc w poszukiwaniu kwater dla rodzin pracowników, którzy przybędą z terenu objętego wojną.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.