Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/40995837-f7f8-46f7-bb36-9ad9244cc75f.jpg Miejsca przyjazne mieszkańcom i turystom. Kto zdobył tytuł Najlepszej Przestrzeni Publicznej 2017?

Miejsca przyjazne mieszkańcom i turystom. Kto zdobył tytuł Najlepszej Przestrzeni Publicznej 2017?

Finał konkursu Najlepsza przestrzeń publiczna województwa pomorskiego

W tegorocznej edycji konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego zwyciężył Gdańsk i jego projekt przebudowy ulicy Stągiewnej. Do grona laureatów dołączyły też gminy Stare Pole oraz Czarna Dąbrówka.

 

Nagrodę główną i wyróżnienia wręczył Paweł Orłowski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego, podczas uroczystego finału konkursu 5 października 2017 r.

– Przestrzenie publiczne, które łączą i integrują społeczeństwo, to dla nas bardzo ważny aspekt – mówił marszałek Orłowski. – Cieszę się, że do konkursu zgłosiły się nie tylko projekty metropolitalne, ale także te realizowane w mniejszych miejscowościach.

 

Co było oceniane?

Projekty zrealizowane w przestrzeni publicznej, w szczególności polegające na rewaloryzacji lub nowym ukształtowaniu:

  • ogólnodostępnych placów i ulic, osi i ciągów widokowych oraz panoram miejscowości, terenów nadwodnych, parków, terenów spacerowych, plaż oraz innych miejsc, które tworzą spójną przestrzeń publiczną miasta lub wsi,
  • terenów zdegradowanych z przeznaczeniem ich dla celów publicznych.

Kryteriami branymi pod uwagę przy ocenie były m.in. funkcjonalność i estetyka wykonanego przedsięwzięcia, jego wpływ na jakość życia mieszkańców, a także zgodność z zasadami określonymi w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030.

 

Ulica Stągiewna w Gdańsku

Ulica Stągiewna w Gdańsku – Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2017. Mat. prasowy organizatora konkursu

 

XII konkurs
Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2017

WERDYKT

 

Nagroda główna dla Gdańska za projekt: Przebudowa ulicy Stągiewnej

Nagrodzony projekt spełnia wszystkie kryteria oceny jakości dobrze zagospodarowanej przestrzeni publicznej. Jego realizacja pozwoliła na stworzenie – w miejsce dotychczasowej ulicy intensywnego ruchu kołowego, pełniącej głównie funkcje parkingu – atrakcyjnego i ciekawie urządzonego ciągu pieszego, łączącego ważne – z punktu widzenia kształtowania tożsamości oraz ruchu turystycznego miejsca – przestrzenie Głównego Miasta, w tym przede wszystkim Długiego Targu oraz Wyspy Spichrzów. Długo wyczekiwana inwestycja, o dużym znaczeniu zarówno w skali lokalnej jak i regionalnej, dzięki zastosowaniu estetycznych i funkcjonalnych rozwiązań projektowych, stała się przedłużeniem Traktu Królewskiego integrując tym samym obszary Śródmieścia, których potencjał turystyczny był dotychczas nie w pełni dostrzegany i wykorzystywany.  

Na szczególne uznanie zasługuje decyzja o zamknięciu ruchu kołowego i urządzeniu salonu miejskiego uzupełniającego lukę w systemie przestrzeni publicznych, która sprawiła, że dzięki ulicy Stągiewnej nastąpiła poprawa spójności najważniejszych dla mieszkańców i turystów ciągów pieszych miasta. Adekwatność zrealizowanego przedsięwzięcia do specyfiki i kontekstu tej części Głównego Miasta nie budzi żadnych wątpliwości, a sposób urządzenia i wystroju odpowiada standardom współczesnej przestrzeni publicznej tej rangi i znaczenia.

  • Projekt: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A
  • Wykonawstwo: Firma Budowlano-Drogowa PRASBET Sp.j. z Grudziądza

 

Wyróżnienie I stopnia dla gminy Stare Pole za projekt: Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Starym Polu

W wyróżnionym projekcie w estetyczny sposób i w otoczeniu zieleni stworzono lokalną, przyjazną dla użytkownika przestrzeń do wypoczynku oraz spotkań mieszkańców miejscowości. Zastosowane rozwiązania zapewniają funkcjonalność i wygodę użytkowania. Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie ważnych gminnych instytucji publicznych i głównych ciągów komunikacyjnych, jest wyróżniającym się przykładem stopniowego, wieloletniego i konsekwentnego kształtowania przestrzeni publicznych w centrum wsi.

Miejsce, dotychczas pozbawione charakteru przestrzeni wspólnotowej, stało się miejscem integrującym mieszkańców i przyjezdnych. Na szczególną uwagę zasługuje bardzo dobre wykorzystanie istniejącego zasobu zieleni i wzbogacenie go o atrakcyjne, nowo urządzone fragmenty. Nierzadko w procesie urządzania przestrzeni publicznych na terenach wiejskich zieleń nie znajduje należnego uznania i dbałości o jej zachowanie. Sposób w jaki zagospodarowano centralny, wielofunkcyjny obszar w Starym Polu, buduje klimat miejsca sprzyjający społecznej integracji, co jest najlepszym weryfikatorem jakości przestrzeni publicznej.

  • Projekt: Hydro-Term Biuro projektowo-inwestycyjne
  • Wykonawstwo: Drozd Centrum Techniki

 

Wyróżnienie II stopnia dla gminy Czarna Dąbrówka za projekt: Rewitalizacja miejscowości Nożyno poprzez poprawę wizerunku centrum wsi (remont ciągu pieszo-jezdnego

W ramach realizacji nietypowego przedsięwzięcia ujmującego prostotą, skalą i formą, podjęto udaną próbę wyjścia poza rutynowy zakres remontu pasa drogowego i wykreowano centralny punkt we wsi o charakterze rozproszonym, integrujący przestrzenie pomiędzy obiektami o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców wsi – zespołem szkół, boiskiem, cmentarzem i sklepem. Dzięki wyróżnionemu projektowi poprawił się standard przestrzeni, a także zwiększyła się funkcjonalność oraz estetyka istniejącego połączenia codziennie użytkowanego przez mieszkańców. Usytuowanie wzdłuż wyremontowanego ciągu elementów małej architektury pozwoliło na stworzenie komfortowego miejsca odpoczynku i spotkań. Prowadzony we wsi Nożyno proces rewitalizacji, w ramach którego zrealizowano inwestycję, jest przykładem dbałości o jakość codziennego życia mieszkańców.

Tworzenie urządzonych przestrzeni publicznych, które często traktowane są jako zaplecze centralnych terenów w strukturze miejscowości, jednak przesądzających o jakości życia codziennego, jest dziś jednym z najbardziej pożądanych kierunków kształtowania obszarów wiejskich. Projekt zrealizowany w Nożynie jest przykładem takiego działania.

  • Projekt: DUET Janusz Szczepański
  • Wykonawstwo: Usługi Ogólnobudowlane Andrzej Dzienisz
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.