Praca
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2021/12/disabled-g69bf6a908_1920.jpg Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Czy łatwo mogą znaleźć pracę? [INFOGRAFIKA]

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Czy łatwo mogą znaleźć pracę? [INFOGRAFIKA]

Fot. Pixabay.com
03.12.2021
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
03.12.2021

Najmniej problemów ze znalezieniem zatrudnienia mieli krótkotrwale bezrobotni z wyższym wykształceniem. Pracodawcy poszukiwali też handlowców oraz mechaników samochodowych. Niechętnie zaś zatrudniali budowlańców i pracowników edukacji. Jeśli chodzi o studentów z niepełnosprawnościami, w tym roku akademickim spośród 1716 niepełnosprawnych żaków najwięcej miało problemy z poruszaniem (473), słuchem (106) i wzrokiem (102). Co jeszcze mówią liczby?

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami Urząd Statystyczny w Gdańsku przygotował dane dla województwa pomorskiego dotyczące zatrudnienia takich osób. Infografika US została opracowana na podstawie danych Pomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych, Ośrodka Statystyki Edukacji i Kapitału Ludzkiego, Ośrodka Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności za 2020 rok.

Poszukiwani handlowcy, ale nie budowlańcy

Według danych w województwie pomorskim w ostatnich latach rosła liczba pracujących niepełnosprawnych. Tak było aż do 2019 r., kiedy zatrudnionych było 24,7 tys. Niestety w 2020 r. nastąpił spadek o 2,1 tys. i pracę miało 22,6 tys. osób. Najwięcej pracowało w przetwórstwie przemysłowym oraz administrowaniu i działalności wspierającej. Najmniej zaś w budownictwie, edukacji oraz handlu i naprawie pojazdów. Co ciekawe, pracodawcy byli zainteresowani zwiększeniem zatrudnienia niepełnosprawnych w handlu i naprawie samochodów oraz w przetwórstwie przemysłowym. Najmniej propozycji mieli dla pracowników edukacji i budowlańców. Co ważne, spadła liczba biernych zawodowo z powodu choroby lub niepełnosprawności z 85 tys. w 2019 r. do 78 tys. w 2020 r. Aktywnych zawodowo niepełnosprawnych powyżej 16 r. ż. było tyle samo co w roku poprzednim, czyli 40 tys. Natomiast wskaźnik zatrudnienia wyniósł 31 proc., to znaczy o 0,6 proc. mniej niż w 2019 r.

Dla kogo i gdzie dużo ofert pracy?

Przeciętnie w województwie pomorskim na jedną ofertę pracy przypadało 37 niepełnosprawnych bezrobotnych. W ciągu ostatniego roku zmniejszyła się jeszcze liczba ofert pracy. Dla przykładu w 2019 r. jedna oferta pracy była skierowana do 94 zarejestrowanych niepełnosprawnych bezrobotnych, ale już rok później do 102 osób. Najwięcej chętnych na jedno miejsce przypadało w powiatach gdańskim i człuchowskim (121-151 osób), żadnej propozycji zatrudnienia nie odnotowano w powiatach: sztumskim, kwidzyńskim, kartuskim, lęborskim oraz w Sopocie. Natomiast najlepsza sytuacja była w Gdańsku, Gdyni, Słupsku, a także powiatach: puckim, nowodworskim i słupskim, gdzie na jedną ofertę pracy przypadało od 19 do 30 niepracujących niepełnosprawnych. W 2020 r. o 200, w porównaniu z rokiem poprzednim, zwiększyła się liczba zarejestrowanych bezrobotnych. Było ich 3,8 tys. Najwięcej bez pracy było osób w wieku 45-54 lat, z wykształceniem zawodowym/branżowym, którzy pozostawali bez zatrudnienia od 6 do 12 miesięcy. Natomiast najmniej było osób pozbawionych zatrudnienia przez miesiąc, w wieku 18-24 i z wyksztalceniem wyższym.

Udogodnienia w instytucjach kultury i komunikacji

W tym wypadku sytuacja niepełnosprawnych poprawia się z roku na rok. Instytucje kultury starają się dostosować swoje obiekty do potrzeb tych osób. Zmiany można zaobserwować zarówno na zewnątrz budynków np. podjazdy dla wózków, jak i wewnątrz m. in.: poręcze, udogodnienia w toaletach czy szersze odległości ułatwiające się poruszanie wózkiem. Najlepiej do obsługi niepełnosprawnych przygotowane są kina (prawie 93 proc. ma udogodnienia na zewnątrz budynków, a ponad 89 proc. wewnątrz obiektów) oraz teatry i instytucje muzyczne (udogodnienia na zewnątrz budynków – ponad 81 proc. i wewnątrz – 62,5 proc.). Natomiast najmniej przyjazne wciąż są muzea. Tylko prawie 36 proc. z nich ma udogodnienia na zewnątrz i ponad 32 proc. wewnątrz.
Za to osoby z niepełnosprawnościami mogą praktycznie swobodnie korzystać z komunikacji miejskiej. Chodzi m.in. o wysuwane rampy czy pasy bezpieczeństwa dla wózków. W taborze 708 autobusów, czyli ponad 97 proc. oraz 136 tramwajów (prawie 97 proc.) było dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. To wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem.

Historia święta

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami obchodzony jest 3 grudnia. Został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 r. Celem jest zwiększenie świadomości społecznej na temat trudności i ograniczeń, z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnościami oraz podjęcie konkretnych działań w kierunku likwidowania tych problemów.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.