Komunikacja
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2021/07/8606f1848e1cb73c17b9110e40ed7b06.jpg Mediacja przyniosła sukces. Jest porozumienie w sprawie budowy węzła Karwiny

Mediacja przyniosła sukces. Jest porozumienie w sprawie budowy Węzła Karwiny

Fot. gdynia.pl
15.07.2021
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
AUTOR
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
15.07.2021

Rozbudowa wiaduktu nad linią kolejową 201 na gdyńskich Karwinach zostanie sfinansowana z „Funduszy Europejskich dla Pomorza” i będzie traktowana, jako drugi etap inwestycji. Budowę finansowo wesprze również miasto Gdynia. Bez tej inwestycji nie była by możliwa rozbudowa linii kolejowej z Gdyni do Kościerzyny.

Budowa dodatkowego toru na odcinku Gdańsk Osowa – Gdynia Główna umożliwi dalszy rozwój przewozów aglomeracyjnych i towarowych.

Węzeł Karwiny

Inwestycja na Karwinach jest jedną ze strategicznych inwestycji transportowych na terenie Gdyni. W lutym władze Gdyni ogłosiły, że nowy zakres prac węzła Karwiny nie będzie obejmować przebudowy wiaduktów. Taka decyzja wpłynęłaby negatywnie na kolejową cześć inwestycji. Chodzi tu o rozbudowę linii kolejowej 201 o dodatkowe tory, na które nie było by miejsca pod wiaduktami. Dodatkowe tory są niezbędne, dla pogodzenia w perspektywie kilku lat wzrastającego ruchu towarowego do portu oraz rozwijającej się siatki pasażerskich połączeń aglomeracyjnych czy regionalnych. Całość inwestycji, oprócz wspomnianej przebudowy obejmuje także nową pętlę autobusową, parkingi przy stacji PKM Karwiny oraz rozbudowę układu drogowego ulicy Sopockiej i Strzelców.

Mediacja samorządu województwa

We wtorek, 13 lipca 2021 r. odbyło się spotkanie kolejarzy, władz Gdyni oraz samorządu województwa pomorskiego. Było ono efektem mediacji, jakiej podjął się marszałek województwa pomorskiego. Ustalono, że projekt rozbudowy wiaduktu na Karwinach zostanie wpisany do programu „Fundusze Europejskie dla Pomorza” oraz że projekt ten będzie oznaczony, jako priorytetowy. Dzięki temu powstanie trzeci tor. A dodatkowa analiza pokaże czy będzie możliwa tam budowa jeszcze jednego toru.

– Mediacja przyniosła pozytywny skutek. Poczyniliśmy odpowiednie ustalenia, a w najbliższym czasie podpiszemy porozumienie – podkreśla Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego.

Władze Gdyni złożyły także deklarację, że miasto dołoży się do całej inwestycji kwotą do 10 mln zł.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.