Edukacja i sport
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/05/20230501_123955-scaled.jpg Matura 2023. Pierwszy polski, drugi język obcy, a w poniedziałek matematyka

Matura 2023. Pierwszy polski, drugi język obcy, a w poniedziałek matematyka

Matura 2023 w III LO w Gdyni. Fot. materiał prasowy szkoły
04.05.2023
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
04.05.2023

W województwie pomorskim do egzaminu dojrzałości przystąpi prawie 20 tys. absolwentów szkół średnich. Na maturze absolwenci muszą obowiązkowo przystąpić do sześciu egzaminów. Część pisemna na poziomie podstawowym obejmuje: języki polski i obcy, matematykę oraz na poziomie rozszerzonym przedmiot dodatkowy, a część ustna języki polski i obcy bez określenia poziomu.

Egzaminy trwają do 23 maja.

Matura na Pomorzu

W Polsce do egzaminu dojrzałości może przystąpić ponad 270 tys. maturzystów. Według danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w województwie pomorskim to 19 811 absolwentów szkół średnich, w tym najwięcej, bo 5164 w Gdańsku. Jaki przedmioty zdają maturzyści najchętniej, a jakie najrzadziej? Do egzaminu z języka angielskiego jako przedmiotu obowiązkowego przystąpi 17 022 osób. Absolwenci szkół średnich najrzadziej zaś wybierali język włoski. Taką decyzję podjęły tylko dwie osoby. Natomiast najpopularniejszym przedmiotem na Pomorzu na poziomie rozszerzonym jest język angielski, do którego przystąpienie zadeklarowało 12 636 uczniów, zaś najmniej popularnym język włoski na poziomie dwujęzycznym (5 osób).
W III Liceum Ogólnokształcącym im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni matura rozpoczęła się już 1 maja. Tego dnia 46 uczniów zdawało język polski, 2 maja fizykę. Do matury przystąpiło łącznie 189 absolwentów, w tym 143 do matury krajowej i 46 do matury międzynarodowej. Warto podkreślić, że ze względu na sukcesy olimpijskie 27 absolwentów III LO w Gdyni zostało zwolnionych z jednego lub dwóch egzaminów na maturze krajowej. Co ważne, trzech absolwentów-olimpijczyków przystępujących do matury międzynarodowej nie będzie zwolnionych z żadnego egzaminu, bo przepisy IBO na to nie pozwalają.

Jak co roku życzenia maturzystom przekazał marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

– Przed Wami ważne i wierzę, że bardzo piękne dni, które w przyszłości będziecie wspominać z rozrzewnieniem. Lata Waszej intensywnej pracy zostaną uwieńczone egzaminem dojrzałości. Pamiętajcie, że trema, którą zapewne wielu z Was odczuwa w związku z maturą, ma za zadanie zmobilizować Was do tego, by zrobić jak najlepszy użytek ze zdobytej wiedzy. I taki użytek zrobicie. Bardzo mocno trzymam za Was kciuki, ale tylko po to, by dodać Wam otuchy. Bo jestem przekonany, że doskonale dacie sobie radę – napisał na Facebooku marszałek Struk.

Polski na pierwszy ogień

Uczniowie do sal, w których odbywa się matura, są wpuszczani pojedynczo, ok. 20 min. przed egzaminem. Każdy przy drzwiach pokazuje dokument tożsamości np. dowód osobisty i losuje miejsce, przy których napisze test. Gdy wszyscy uczniowie zajmą przypisane im stoliki, przewodniczący komisji tłumaczy zasady obowiązujące w trakcie matury. Uczniowie otrzymują arkusze testowe, które kodują. Punktualnie o godz. 9.00 maturzyści rozpoczną egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym. Jest to przedmiot obowiązkowy, więc każdy uczeń musi do niego podejść i uzyskać co najmniej 30 proc., aby zdać maturę w pierwszym terminie. Aby zdać, trzeba zdobyć więc minimum 21 punktów.
Warto dodać, że w tym roku egzamin maturalny będzie przeprowadzany w dwóch formułach. Absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego przystąpią do egzaminu w Formule 2023, natomiast absolwenci 4-letniego technikum oraz absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych przystąpią do egzaminu w Formule 2015. Maturzyści w Formule 2023 na napisanie egzaminu mają cztery godziny, a w Formule 2015 – 170 minut.

Język obcy, matematyka i wybrany przedmiot

W piątek, 5 maja maturzyści przystąpią do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Język jest przedmiotem obowiązkowym, ale to, jaki wybiorą zależy od maturzystów. Co ciekawe, matura z angielskiego rozpocznie się o godz. 9.00, ale z niemieckiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego lub rosyjskiego dopiero o godz. 14.00. Matematykę będą pisać w poniedziałek, 8 maja. Aby zdać maturę z matematyki trzeba zdobyć 21 punktów, a 13,5 punktu, aby zaliczyć język obcy nowożytny.  Ponadto, absolwentów szkół średnich czeka matura z co najmniej jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Od 9 do 13 maja będą odbywać się testy na poziomie rozszerzonych z takich przedmiotów jak: język angielski i filozofia (9 maja), wiedza o społeczeństwie i niemiecki (10 maja), biologia i rosyjski (11 maja), matematyka i francuski (12 maja). Natomiast od 16 do 19 maja maturzyści będą przystępować do egzaminów z: chemii i historii muzyki (15 maja), geografii i języka mniejszości narodowych (16 maja),  języka polskiego i mniejszości narodowych (17 maja), historii i języka włoskiego (18 maja) oraz fizyki i historii sztuki (19 maja), informatyki i języka hiszpańskiego (22 maja) oraz matematyki, geografii, chemii, fizyki, biologii i historii w języku obcym. Osoby, które nie podejdą do matury w pierwszym terminie np. z powodów zdrowotnych, mogą to zrobić jeszcze w terminie dodatkowym od 1 do 19 czerwca. Wyniki będą opublikowane 7 lipca. Egzamin poprawkowy ustny odbędzie się 21 sierpnia 2023 r., a pisemny – dzień później.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.