Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/a7a9e819-2e42-42be-a1eb-13f77a37e385-5-scaled.jpg Materiały ze spotkań nt. aktualnych naborów (Olsztyn i Toruń)

Materiały ze spotkań nt. aktualnych naborów (Olsztyn i Toruń)

Charakterystyka Programów Interreg 2014-2020: Region Morza Bałtyckiego oraz Europa Środkowa:

  • Oba transnarodowe programy są dostępne dla instytucji publicznych i prywatnych z całej Polski;
  • O dofinansowanie mogą się ubiegać władze i instytucje centralne, władze regionów, miast, gmin i powiatów, uczelnie państwowe i prywatne, jednostki B+R, instytuty, agencje i parki rozwoju, fundacje, centra doradztwa rolniczego, regionalne biura planowania przestrzennego, organizacje
    pozarządowe, przedsiębiorstwa i inne instytucje (warunek – osobowość prawna);
  • Tematyka programów obejmuje szeroko pojętą innowacyjność (w tym m.in. społeczną, sektor kreatywny), gospodarowanie zasobami naturalnymi i kulturowymi, transport, strategie niskoemisyjne;
  • Oba programy umożliwiają działania pilotażowe;
  • Polscy partnerzy publiczni i prywatni mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości do 85% poniesionych wydatków kwalifikowalnych;
  • Dzięki projektom partnerzy finansują m.in. personel i usługi świadczone przez ekspertów i firmy zewnętrzne.

Prezentacje do pobrania:

Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 (III nabór)

Interreg Europa Środkowa 2014-2020 (III nabór)

Interreg Europa 2014-2020 (Tematyczne platformy learningowe)

Przykłady projektów z udziałem polskich instytucji

Prezentacje z regionalnego seminarium informacyjnego programów EWT/EIS 2014-2020, podczas którego zaprezentowano dwa wspomniane programy transnarodowe, dwa programy transgraniczne (Interreg Południowy Bałtyk i Polska-Rosja) oraz przykłady projektów z udziałem pomorskich instytucji, znajdą Państwo we wcześniejszej wiadomości.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.