Samorząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2024/01/IMG_4339-scaled.jpg LXI sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego [TRANSMISJA OD GODZ. 11.00]

LXI sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego [TRANSMISJA OD GODZ. 11.00]

LX sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Fot. Jacek Sowa
29.01.2024
D K
D
K
29.01.2024

LXI sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego odbędzie się w poniedziałek, 29 stycznia 2024 r. o godz. 11.00. Sesja będzie transmitowana na kanale YouTube.

W porządku obrad sesji m.in. podjęcie uchwał w sprawie:

  • przyjęcia stanowiska dotyczącego sytuacji w Polsce,
  • zmieniany uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnień w Gdańsku,
  • przystąpienia województwa pomorskiego do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością Euroregion Bałtyk.

Ponadto, zostanie przedstawione sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022 za lata 2020-2022 i przedłożenia dokumentu Sejmikowi Województwa Pomorskiego oraz Ministrowi Klimatu i Środowiska.

Cały program sesji dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.