Samorząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/10/IMG_1132-scaled.jpg LVIII sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego [TRANSMISJA OD GODZ. 11.00]

LVIII sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego [TRANSMISJA OD GODZ. 11.00]

LVII sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Fot. Jacek Sowa
30.10.2023
D K
D
K
30.10.2023

LVIII sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego odbędzie się w poniedziałek, 30 października 2023 r. o godz. 11.00. Będzie m.in. o zmianach w budżetowych oraz wyborze firmy audytorskiej. Sesja będzie transmitowana na kanale YouTube.

W porządku obrad sesji m.in. podjęcie uchwał w sprawie:

  • przyjęcia stanowiska w związku z wyborami parlamentarnymi przeprowadzonymi 15 października 2023 r. i przyjęcia postulatów wzmocnienia samorządów terytorialnych,
  • zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2023 rok,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego,
  • wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia ustawowego badania sprawozdania finansowego województwa pomorskiego za rok obrotowy 2023 i 2024,
  • powierzenia gminie Miastko przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 206 w Miastku polegającej na budowie drogi dla pieszych i rowerów,
  • udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej powiatowi wejherowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań w ciągu drogi powiatowej nr 1489G,
  • o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru radnych do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego II kadencji.

Została przedstawiona informacja o analizie oświadczeń majątkowych radnych i osób, które je składają marszałkowi województwa.

Cały program sesji dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.