Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

List intencyjny w sprawie współpracy województw na rzecz gospodarczego wykorzystania rzek i MDW E 40 podpisany

List intencyjny w sprawie współpracy województw na rzecz gospodarczego wykorzystania rzek i MDW E 40 podpisany

Województwa lubelskie, mazowieckie, kujawsko – pomorskie, pomorskie i warmińsko – mazurskie, których łączy Wisła i Zalew Wiślany  zadeklarowali wolę ścisłej współpracy w zakresie aktywizacji gospodarczej obszarów nadwodnych. Sygnatariusze chcieliby skupić się na wypracowanie wspólnego stanowiska samorządów w kwestiach rewitalizacji i gospodarczego wykorzystania dróg wodnych, zwłaszcza w kontekście podjęcia przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju RP tematu przystąpienia Polski do Umowy AGN  (Europejskie porozumienie o głównych drogach wodnych międzynarodowego znaczenia) z 1996 r.. Współpraca zainteresowanych województw będzie również obejmowała kwestie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,  hydroenergetyki, retencji wody i przeciwdziałanie stepowieniu.