Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Który obiekt uzyska tytuł Zabytek zadbany 2018? Rozpoczęła się kolejna edycja prestiżowego konkursu

Który obiekt uzyska tytuł Zabytek zadbany 2018? Rozpoczęła się kolejna edycja prestiżowego konkursu

Wnętrze kościoła Najświętszej Marii Panny na zamku wysokim w Malborku – Zabytek zadbany 2017

Nagroda w ogólnopolskim konkursie Zabytek zadbany jest najważniejszym wyróżnieniem przyznawanym za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 stycznia 2018 r.

 

Celem konkursu jest promocja opieki nad zabytkami, w tym propagowanie najlepszych wzorów renowacji, utrzymania i zagospodarowania zabytkowych obiektów.

Obiekty można zgłaszać w 6 kategoriach:

  • utrwalenie wartości zabytkowej obiektu,
  • rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe),
  • adaptacja obiektów zabytkowych,
  • architektura i budownictwo drewniane,
  • architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne,
  • kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

 

Kto może wziąć udział w konkursie?

Konkurs skierowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków, którzy wzorowo wywiązują się z obowiązku opieki nad zabytki.

Do tegorocznej edycji zgłaszać można obiekty, przy których prace ukończono w latach 2013-2017. Natomiast kategoria specjalna, dotycząca właściwego użytkowania i stałej opieki nad zabytkiem, obejmuje co najmniej 10 lat poprzedzających rok złożenia wniosku.

Zgłoszenia należy nadsyłać do 31 stycznia 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres sekretariatu konkursu:

Narodowy Instytut Dziedzictwa
Oddział Terenowy w Olsztynie
ul. 11 Listopada 4
10-104 Olsztyn
z dopiskiem „Zabytek zadbany”

 

Ogłoszenie listy nominowanych nastąpi do 31 marca 2018 r. Wyniki konkursu zostaną przedstawione podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków.

 

Zabytek zadbany jest corocznym konkursem organizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadzór nad nim sprawuje Generalny Konserwator Zabytków, a procedurę konkursową w jego imieniu realizuje Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Pełny regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową dostępny jest na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

 

Zabytek Zadbany 2018 - plakat

 

*  *  *

 

Pomorscy laureaci i wyróżnieni w ostatnich edycjach konkursu Zabytek zadbany

Edycja 2017
Laureat w kategorii Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu:
Kościół NMP w zespole zamkowym w Malborku

Edycja 2016
Laureat w kategorii Adaptacja obiektów zabytkowych:
Muzeum Emigracji, dawny Dworzec Morski w Gdyni

Edycja 2015
Wyróżnienie w kategorii Adaptacja obiektów zabytkowych:
Kościół św. Jana – Centrum św. Jana Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.