Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Które rośliny są najbardziej wartościowe? Sprawdzą to w badaniach i przygotują listę odmian zalecanych do uprawy

Które rośliny są najbardziej wartościowe? Sprawdzą to w badaniach i przygotują listę odmian zalecanych do uprawy

Podpisanie umów Krzysztof Trawicki i Jarosław Kapiszka

Badania wartości gospodarczej odmian roślin, szczególnie tych nowych, pozwalają określić, czy uprawa będzie wymagająca, opłacalna i efektywna. W województwie pomorskim takie analizy prowadzone są od 2001 roku. W tym roku dofinansowanie będzie wynosić 70 tys. zł.

 

Umowę na dopłaty badań 5 marca 2018 r podpisali wicemarszałek województwa pomorskiego Krzysztof Trawicki, dyrektor Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Marzena Sobczak oraz Jarosław Kapiszka, dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Karzniczce.

 

Odmiany doświadczalne

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO) jest krajowym systemem stałych lub okresowych badań wartości gospodarczej odmian gatunków roślin uprawnych o dużym znaczeniu gospodarczym, wpisanych do krajowego rejestru oraz znajdujących się we wspólnotowym katalogu odmian. Wprowadzenie do uprawy nowych odmian związane jest z ryzykiem dlatego, że nie znamy ich reakcji na różne warunki siedliskowe i czynniki agrotechniczne. W wyniku PDO powstaje Lista Odmian Zalecanych do Uprawy. Wyniki doświadczeń pozwalają dokonać trafnego wyboru najwartościowszych odmian i przyczyniają się do uzyskania optymalnych wyników produkcyjnych i ekonomicznych w gospodarstwach rolnych województwa pomorskiego.

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej (COBRU) prowadzi porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe dla gatunków roślin uprawnych o dużym znaczeniu gospodarczym na obszarze województwa. Współpracuje z samorządami województw i izbami rolniczymi. W imieniu COBORU w województwie pomorskim badania prowadzi i nadzoruje Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karzniczce. Dla zweryfikowania wartości odmian w zróżnicowanych warunkach uprawy badania przeprowadzane są aż w 6 punktach: Lisewo, Radostowo, Dębina, Wyczechy, Lubań, Karzniczka. Badaniami PDO objęte są odmiany takich taksonów, jak: pszenica, pszenżyto, jęczmień, żyto, rzepak, owies, ziemniak, groch siewny i łubin wąskolistny. Wyniki tych badan można prześledzić na stronie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Karzniczce.

Lista Odmian Zalecanych do Uprawy dostępna jest m.in. na stronach internetowych instytucji, których przedstawiciele wchodzą w skład w Pomorskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, w tym też Biuletynie Informacji Publicznej UMWP.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.