Kultura
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/01/maski.jpg Maski. Fot. Bożena Micun-Gusman

Kto zdobędzie teatralne laury? Można zgłaszać kandydatów do Nagrody Teatralnej Marszałka

Aktor, reżyser, scenograf czy kompozytor? Kto w tym roku zdobędzie Nagrodę Teatralną Marszałka Województwa Pomorskiego? Który spektakl zostanie uhonorowany tytułem Przedstawienie Roku?

Zgłoszenia wydarzeń scenicznych zrealizowanych w naszym regionie i osiągnięcia teatralne pomorskich artystów w minionym roku można przesyłać do 25 lutego 2022 r.

Nagroda Teatralna Marszałka Województwa Pomorskiego

Podobnie jak 2020, również rok 2021 okazał się mało łaskawy dla wszystkich, niemniej jednak pomorska scena teatralna dzielnie walczyła. Pomimo trwającej pandemii, udało się zrealizować wiele ciekawych projektów i premier teatralnych w naszym regionie. Kontynuując coroczną tradycję, chcemy podsumować dokonania pomorskich artystów i uhonorować najciekawsze z nich Nagrodą Teatralną Marszałka Województwa Pomorskiego. Nagrody przyznawane są co roku, 27 marca, z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru.

Nagroda od 1999 r. honoruje trzy najwybitniejsze osiągnięcia artystyczne w dziedzinie teatru (m.in.: reżyseria, rola męska, rola żeńska, scenografia, muzyka, scenariusz, debiut roku), których miejscem powstania i zasadniczej prezentacji było województwo pomorskie, a także dokonania pomorskich twórców teatralnych poza granicami województwa. Nagroda Teatralna wyróżnia również wszelkie wydarzenia oraz zjawiska artystyczne i kulturalne w dziedzinie teatru o istotnym znaczeniu dla promocji sztuki scenicznej i edukacji teatralnej.

W roku 2018 powołana została nowa kategoria tego wyróżnienia – Nagroda Teatralna im. prof. Jana Ciechowicza, honorująca dokonania młodego, rokującego wielkie nadzieje na przyszłość artysty (niekoniecznie debiutanta) działającego w sferze sztuk scenicznych.

Kapituła Nagrody, którą tworzą dziennikarze zajmujący się na co dzień teatrem, przedstawiciele Uniwersytetu Gdańskiego oraz Związku Artystów Scen Polskich, może wskazać również najlepszy spektakl, którego premiera odbyła się w roku kalendarzowym 2021.

Kto może zgłaszać kandydatów?

Zgłoszenie może zawierać propozycje trzech kandydatur do Nagrody Teatralnej Marszałka Województwa Pomorskiego oraz jednej propozycji do Nagrody Teatralnej im. prof. Jana Ciechowicza. Jesteśmy również bardzo ciekawi, który z ubiegłorocznych premierowych spektakli Państwa zdaniem powinien zostać wyróżniony jako Przedstawienie roku.

Kandydatów mogą zgłaszać:

 • stowarzyszenia i związki twórcze,
 • instytucje kultury,
 • organy administracji publicznej,
 • szkoły wyższe i szkoły artystyczne,
 • media,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty gospodarcze działające w sferze kultury.

Każdy z podmiotów może zgłosić trzy kandydatury do Nagrody Teatralnej Marszałka Województwa Pomorskiego oraz jedną propozycję do Nagrody Teatralnej im. prof. Jana Ciechowicza. Ponadto, można przysłać propozycję spektaklu, który powinien zostać wyróżniony w kategorii Przedstawienie roku.

Gdzie i do kiedy należy zgłaszać kandydatów?

Propozycje kandydatur można przesyłać do 25 lutego 2022 r. w dwojaki sposób:

 • pocztą na adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
  Departament Kultury
  ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
 • bądź w formie elektronicznej na adres:
  m.dabrowski@pomorskie.eu

 

Ubiegłoroczni laureaci

Laureatami Nagrody Teatralnej Marszałka Województwa Pomorskiego za rok 2020 zostali:

Matylda Kotlińska za scenografię i kostiumy do spektaklu „Kosmici” w reżyserii Jakuba Krofty w Miejskim Teatrze Miniatura w Gdańsku,

Dominik Nowak za tchnienie w słupską scenę teatralną nowego ducha i sukcesywną budowę marki Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku oraz doprowadzenie do otwarcia nowej siedziby Teatru,

Wojciech Stachura za kreacje: Inżyniera w spektaklu „Beton” w reżyserii Michała Derlatki, Androida Boui w spektaklu „Kosmici” w reżyserii Jakuba Krofty oraz Dziadka Ryszarda Papeta w serialu on-line „Papety: z ostatniej chwili”, zrealizowanym w Miejskim Teatrze Miniatura w Gdańsku.

Natomiast do grona laureatów Nagrody Teatralnej im. prof. Jana Ciechowicza dołączyła młoda, niezwykle utalentowana aktorka Teatru Wybrzeże – Agata Woźnicka.

Międzynarodowy Dzień Teatru

Przyznanie wyróżnień nieodłącznie związane jest ze świętowaniem Międzynarodowego Dnia Teatru, ustanowionego w czerwcu 1961 r. podczas 9. Światowego Kongresu Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (International Theatre Institute – ITI) w Helsinkach, działającego pod auspicjami UNESCO. Dzień obchodów ustalono na 27 marca, w rocznicę otwarcia Teatru Narodów w Paryżu – festiwalu, na którym spotkały się zespoły z obu stron żelaznej kurtyny. Tradycją tego święta jest odczytywanie orędzia do świata teatru, co roku przygotowanego przez inną, znaczącą postać związaną z teatrem.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.