Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Turystyka
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/24b8d7eb-4d2b-4f90-b64b-f171739a806a-1.jpg Kto zasłużył się dla rozwoju turystyki w naszym regionie? Można już zgłaszać kandydatów do nagród marszałka

Kto zasłużył się dla rozwoju turystyki w naszym regionie? Można już zgłaszać kandydatów do nagród marszałka

Nagrody marszałka województwa pomorskiego za zasługi dla rozwoju turystyki

Ich celem jest promowanie najciekawszych wydarzeń, ofert oraz inwestycji turystycznych naszego regionu. Wyróżniona może zostać także osobowość roku. Zgłoszenia kandydatów do nagród marszałka województwa pomorskiego za zasługi dla rozwoju turystyki będą przyjmowane do 15 sierpnia 2020 r.

 

Nagrody za zasługi dla rozwoju turystyki mogą otrzymać osoby prywatne, organizacje pozarządowe, samorządy lokalne oraz podmioty gospodarcze, których działalność wybitnie przyczyniły się do podnoszenia atrakcyjności turystycznej województwa pomorskiego.

 

Jakie są kategorie?

Nagroda przyznawana jest w pięciu kategoriach:

  • Wydarzenie roku,
  • Innowacja w turystyce,
  • Oferta turystyczna,
  • Osobowość roku,
  • Inwestycja w turystyce.

Szczególnym wyróżnieniem jest nagroda główna w postaci statuetki Gryfa Pomorskiego. Jest ona wręczana za całokształt działalności tym osobom, których pasja i zaangażowanie przekładają się na osiągnięcia stanowiące znaczący wkład na rzecz budowania marki turystycznej województwa pomorskiego.

 

Jak dokonać zgłoszenia?

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, instytucje kultury, organizacje społeczne i zawodowe, organizacje pozarządowe działające w zakresie turystyki oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie usług turystycznych w województwie pomorskim.

Zgłoszenia można dokonać pisemnie lub drogą elektroniczną do 15 sierpnia 2020 r. O zachowaniu terminu decydować będzie data wpływu wniosku do urzędu.

Wnioski pisemne można przesłać na adres:
Departament Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
z dopiskiem: „Nagroda Marszałka za zasługi dla rozwoju turystyki”.

lub złożyć osobiście w siedzibie Departamentu Turystyki UMWP w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 2 (pok. 33).

Zalecane jest składanie wniosków drogą elektroniczną na adres e-mail: dt@pomorskie.eu z tytułem wiadomości: „Nagroda Marszałka za zasługi dla rozwoju turystyki”.

 

Szczegółowe informacje, w tym aktualny regulamin przyznawania nagród wraz z wnioskiem, dostępne są na stronie internetowej Departamentu Turystyki. Ewentualne pytania dotyczące procedury zgłaszania kandydatów do nagrody można kierować na adres e-mail: d.grabska@pomorskie.eu

 

W związku z zagrożeniem koronawirusem wyniki ogłoszone zostaną na stronie internetowej Departamentu Turystyki, natomiast uroczyste wręczenie nagród marszałka województwa pomorskiego za zasługi dla rozwoju turystyki za 2019 r. nastąpi podczas regionalnych obchodów Światowego Dnia Turystyki w 2021 r.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.