Komunikacja
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2021/02/mapa.jpg Kto przygotuje STEŚ dla PKM Południe? Pięć ofert w postępowaniu przetargowym

Kto przygotuje STEŚ dla PKM Południe? Pięć ofert w postępowaniu przetargowym

Fot. mat. PKM
16.02.2021
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
AUTOR
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
16.02.2021

Pięć ofert zostało złożonych w przetargu na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla kolejowej inwestycji w południowych dzielnicach Gdańska. Teraz komisja przetargowa dokona oceny złożonych ofert.

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.

Pięć ofert

Przetarg na przygotowanie dokumentacji został ogłoszony przez Pomorską Kolej Metropolitalną w grudniu 2020 r. Wpłynęło pięć ofert: TPF sp. z o.o., Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu, Highway sp. z o.o., BBP sp. z o.o. oraz Transprojekt Gdańsk. Dwie z tych ofert mieszczą się w przyjętym przez PKM budżecie na realizację przetargu, który wynosi 4,9 mln zł. Oferty są i co dalej? Teraz komisja przetargowa sprawdzi wszystkie oferty pod względem formalnym i dokona wyboru wykonawcy. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. Wykonawca na wykonanie dokumentu będzie miał czas do końca września 2021 r.

 

 

Czym jest PKM Południe?

Gdańsk Południe i jego najbliższa okolica to silnie rozwijająca się część Gdańska. W ciągu dekady może tu zamieszkać nawet 100 tys. nowych mieszkańców. Dlatego Samorząd Województwa Pomorskiego zaproponował gminom zrzeszonym w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot realizację nowego, wizjonerskiego projektu kolejowego w ramach kolejnego etapu projektu PKM czyli linii kolejowej obsługującej tą część aglomeracji. STEŚ jest pierwszym krokiem na długiej drodze do budowy linii kolejowej. Dzięki dokumentacji poznamy wstępny koszt poszczególnych etapów. Decyzja o budowie PKM Południe będzie uzależniona od możliwości zdobycia funduszy unijnych. Analizowanych będzie pięć wariantów:

  • Odcinek 1 – budowa/przedłużenie linii kolejowej o długości ok. 4 km od przystanku SKM Gdańsk Śródmieście w kierunku południowych dzielnic Gdańska do pętli Łostowice – Świętokrzyska, wraz z rozbudową funkcji przesiadkowych istniejącego tam węzła integracyjnego.
  • Odcinek 2 – budowa (przedłużenie odcinka 1) nowej linii kolejowej o długości ok. 3,5 km od węzła integracyjnego Gdańsk Łostowice-Świętokrzyska w kierunku zachodniej obwodnicy Trójmiasta do węzła integracyjnego Kowale wraz z budową tego węzła.
  • Odcinek 3 – budowa nowej linii kolejowej o długości ok. 6-7 km (zależnie od ostatecznego przebiegu i trasowania linii kolejowej) od węzła integracyjnego Kowale do włączenia w istniejącą linię kolejową nr 229, pomiędzy Straszynem i Goszynem.
  • Odcinek 4 – modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 229 na odcinku Stara Piła – Pruszcz Gdański o długości ok. 25 km.
  • Odcinek 5 – budowa nowej linii kolejowej o długości ok. 7 km (zależnie od ostatecznego przebiegu i trasowania linii kolejowej) od węzła integracyjnego Kowale do włączenia w linię kolejową nr 248 (PKM), pomiędzy przystankami Gdańsk Jasień i Gdańsk Kiełpinek.
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.